Recyklace bude priorita, začínají platit nová evropská pravidla

Radek Kubala

Čtveřice směrnic dohodnutá členskými státy Evropské unie upřednostňuje recyklaci použitých výrobků před jejich skládkováním i spalováním. Ekologové nová pravidla vítají, ministerstvo životního prostředí jejich zavedení údajně odkládá.

Blíží se konec dovozu a skládkování přírodních materiálů využívaných v zemědělství nebo stavebnictví. Ve středu nabyl účinnosti balíček Evropské unie pro oběhové hospodářství, jehož cílem je udržet přírodní suroviny v evropské ekonomice místo toho, aby byly vyhazovány na skládky, páleny nebo dováženy z jiných kontinentů.

Podle ekologů čtveřice nových směrnic o odpadech, obalech, autovracích a skládkách může výrazně podpořit recyklaci použitých materiálů, omezí těžbu přírodních surovin, sníží znečištění z výroby i spotřebu energie. Díky novým pravidlům by měly firmy jen v České republice vytvořit na deset tisíc pracovních míst. Členské státy Evropské unie musejí nová pravidla převzít do národní legislativy do  července 2020.

Pro českou vládu to znamená připravit během dvou let zcela nové zákony o odpadech, obalech a výrobcích s ukončenou životností. Podle ekologických expertů z Hnutí Duha podobné návrhy ministerstvo životního prostředí bez výsledku připravuje už deset let. Zároveň musí podle ekologů vzrůst podíl recyklovaného komunálního odpadu. Ten se dnes pohybuje lehce pod čtyřiceti procenty, do roku 2035 by měl ale vzrůst až na pětašedesát procent.

„Končí spor o to, zda je lepší skládkování nebo pálení odpadů. Celá Evropská unie dnes začíná upřednostňovat recyklaci, znovupoužití a minimalizaci odpadů. Do dvou let se cesty ke zvýšení recyklace a snížení produkce odpadů musí stát součástí našich odpadových pravidel. Potřebujeme nové odpadové zákony, na něž jsme čekali deset let,“ uvedl v tiskové zprávě Hnutí Duha jeho odpadový expert Ivo Kropáček.

Ministerstvo životního prostředí má předpokládané návrhy zákonů předložit vládě do konce letošního roku a počítá s jejich účinností od ledna 2020. Podle svých slov usiluje také o zavedení tříděného sběr olejů a tuků z domácností, aby nebezpečný odpad nezanášel kanalizaci a nekončil ve směsném odpadu.

„Našim primárním cílem je snižování skládkování odpadů a množství směsného komunálního odpadu, který v České republice končí z pětačtyřiceti procent na skládkách. V mnoha obcích je stále prostor pro zkvalitňování sběrné sítě na tříděný sběr, například doplňováním kontejnerů na kovy nebo odpadní oleje,“ řekl Deníku Referendum tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

    Diskuse (0 příspěvků)