Výzkumná agentura SANEP jako propagační nástroj Tomia Okamury

Luděk Jirka

Výzkumy volebních preferencí mají moc ovlivňovat chování voličů. Ne všem takovým výzkumům se však dá věřit, byť by byly i zveřejněny v tradičních médiích, upozorňuje Luděk Jirka.

Výzkumné agentury mají v případě výzkumů volebních preferencí vliv na utváření veřejného mínění. Nejedná se pouze o analýzu volebních preferencí. Uveřejnění výzkumů má nezanedbatelný vliv, protože se podle nich občané rozhodují ve volbách. Mohou tak snadno ovlivnit hlasy nerozhodnutých voličů, kteří vyžadují stabilitu a uvažují o zvolení „silné“ strany, aniž by si cokoliv přečetli o jejím programu. Sám několik takových voličů znám.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Toho si jsou vědomi i politici, a proto bedlivě sledují volební preference svých politických uskupení, aby na ně v případě úspěchu mohli hrdě odkázat, a tím dali najevo všem příznivcům i nepříznivcům dobrý volební potenciál. Ale také se stává, že nevhodný výzkum raději nezveřejní, aby si tím neodehnaly své voličstvo.

Je to vlastně typické marketingové chování — není dobré ukazovat neúspěchy, ale je vhodné propagovat úspěchy. Činí tak strany napravo i nalevo, všech ideologických proudů a s jakýmikoliv osobnostmi. Činí tak i Jan Farský, Ivan Bartoš, Andrej Babiš, Tomio Okamura a další.

Ovšem právě u Tomia Okamury stojí za to se pozastavit. Nebojím se zde konstatovat, že Tomio Okamura manipuluje s voliči pomocí agentury SANEP a činí tak velice neomaleně. Již na počátku roku 2018 vyšlo najevo, že finančně přispíval agentuře Play Net a. s., která je napojena na agenturu SANEP. Ta ho opakovaně uváděla jako nejoblíbenějšího politika a politické straně SPD přiznávala příznivé volební preference.

Tomio Okamura poslal z účtu SPD až 7,4 milionu korun majiteli agentury SANEP Janu Fulínovi. Ten je nyní veden i jako majitel Play Net a.s. a předsedou představenstva této společnosti je bývalý ředitel a jednatel SANEPu Radomír Pekárek. Oldřich Zajíček, současný ředitel a jednatel agentury SANEP, je pak pro změnu uvedený ve statutárních orgánech Play Net a.s.

Společnost Play Net a.s. navíc sídlí ve stejné budově jako agentura SANEP a na internetových stránkách Play Net a.s. se neobjevuje prakticky nic jiného než emotivní vyjádření Radomíra Pekárka ohledně výše uvedené kauzy spojené se 7,4 milionu korun. O spojení Play Net a.s. a SANEPu není pochyb a Jan Fulín, Radomír Pekárek i Oldřich Zajíc navíc stojí i za dezinformačním kanálem prvnizpravy.cz.

Podle průzkumů agentury SANEP letí vzhůru. Dá se jim však věřit? Foto FB T. Okamury

Zavádějící výsledky

Nyní stojí za to obrátit svou pozornost na SANEP. Jednoduše řečeno — tato agentura nemá transparentní metodologii výzkumu. „Nečisté metodologie“ si všimla už agentura SIMAR, která vyzvala SANEP k nezávislé kontrole sběru dat. To se stalo již velmi dávno, v roce 2011, ale dodnes agentura SANEP „hraje nečistě“.

Přestože Oldřich Zajíc tvrdí, že jsou dodržovány základní postupy, mezi které patří vylučování anomálií z výzkumů, kontrola respondentů skrze IP adresy, osobní korespondence s respondenty, telefonáty a e-maily, nebo dokonce finanční postih za uvedení mylných údajů o registrované osobě, nic z toho prakticky dodržováno není. Již dávno si toho všiml server iDnes.cz, který bez jakýchkoliv problémů zapojil do výzkumu fiktivního důchodce a nikdo tuto „osobu“ nekontroloval.

I dnes stačí pro účast na výzkumech vyplnit online registraci, potvrdit ji pomocí potvrzujícího e-mailu a lze začít ony výzkumy vyplňovat. Jediným omezením je platný e-mail, ale pokud má jedna osoba tisíc e-mailových schránek, může hlasovat až tisíckrát.

Nemůžeme se tak divit zavádějícím výsledkům výzkumů agentury SANEP. To se sice, pravda, stává i zavedeným firmám, ovšem těžko může být náhoda, že volební průzkumy SANEPu favorizují osoby nebo uskupení spojené s dezinformacemi.

Není to pouze SPD a Tomio Okamura, vysoké preference od agentury SANEP měl například senátor Ivo Valenta, vlastník Parlamentních listů. Pokud se může kdokoliv jen z „nudy“ zapojit do výzkumu, anebo si jen tak pro zábavu vymyslet zcela fiktivní osoby a bavit se vyplňováním otázek, co se asi stane, když dá politik společnosti Play Net a.s. napojenou na agenturu SANEP 7,4 milionu za analýzy a PR?

Srovnáme-li si od února 2018 výzkumy volebních preferencí SANEPu a jiných agentur, dojdeme k jednoznačnému závěru: ve výzkumech SANEPu vycházejí pro SPD mnohem vyšší volební preference, než je tomu u ostatních agentur. SANEP tak v únoru 2018 uvádí preference SPD 11,3 procenta, v březnu 11,7 procenta, v dubnu 12,1 procenta, a nakonec v květnu 12,2 procenta.

Oproti tomu STEM/MARK uvádí preference SPD v únoru 2018 jen sedm procent a v dubnu také sedm procent. Volební model Kantar TNS v únoru 2018 přikládá SPD 8,5 procenta, v březnu 7,5 procenta a v květnu osm procent. Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) pak v únoru 2018 přikládá ve svém volebním modelu SPD jen 6,5 procenta, v březnu 6,5 procenta, v dubnu 7,5 procenta a v květnu 7,5 procenta.

Existuje samozřejmě rozdíl mezi volebními preferencemi a volebním modelem — volební model se týká jedinců, kteří jsou již pevně rozhodnutí, a v případě volebních preferencí jsou do výzkumu zahrnutí i jedinci, kteří uvádějí, že k volbám nepůjdou, nebo kteří se počítají jako nerozhodnutí voliči. To ale znamená, že SANEP výsledky ve prospěch SPD zkresluje ještě výrazněji.

Tomio Okamura ovšem na oficiálních facebookových stránkách SPD uvádí pouze výzkumy SANEPu, zatímco výsledky od ostatních agentur nezveřejňuje, a navíc je obviňuje z nízké profesionality a z politické objednávky. Okamurovi příznivci na Facebooku pak v reakci na volební preference agentury SANEP věří v drtivé vítězství SPD, obviňují ostatní agentury z podvodu nebo hrozí státním převratem.

Nereprezentativní výzkum

To vše by pořád ještě bylo v mezích propagandy strany, která se k podobnému jednání uchyluje běžně. Závažným problémem ale je, když výzkumy agentury SANEP neprezentují pouze Tomio Okamura a dezinformační servery, ale i jiná média. I tradiční noviny (například Lidové noviny) nebo televizní stanice (Nova) jednoduše přebírají výsledky výzkumů agentury SANEP bez jakéhokoliv kritického odstupu, jako by je bylo možno pokládat za věrohodný zdroj.

Problémem však je, že noviny, televize nebo i servery označují výzkumy SANEPu za „reprezentativní“. Toto slovo má jednoznačný význam — uvádí se jím takový výzkum, který splňuje základní kritéria sběru a analýzy dat a jehož výstup se dá vztáhnout na celou společnost.

Jenomže tohle agentura SANEP nesplňuje, a přesto to nebrání výše uvedeným médiím, aby odkazovala na její výzkumy a říkala: „Podle agentury SANEP by si lidé v květnu volili...“ Ale lidé by tak nevolili — protože výzkumy SANEPu reprezentativní nejsou.

Osoby Jan Fulín, Radomír Pekárek a Oldřich Zajíc figurovaly už v kauze spojené s Michalem Haškem, který agentuře SANEP poskytoval finanční obnosy a na oplátku byl uváděn jako nejoblíbenější hejtman. Příběh Tomia Okamury a Michala Haška je podobný, jen doplněný o Play Net a.s.

Výše uvedené tři osoby jsou pak napojené i na Parlamentní listy a ve výčtu bychom mohli pokračovat. Jednoduše řečeno, SANEP provádí dobré PR pro politiky, kteří si zaplatí. A neměl by být nikým seriozním citován.

    Diskuse