Středoškoláci chtějí placené praxe a veřejné finance pro školství

Radek Kubala

Zástupci České středoškolské unie na svém pondělním Sněmu v Brně kritizovali zvyk nabírat studenty na neplacené praxe a debatovali o financování českého školství. Unie chce zlepšovat studijní podmínky na středních školách a pomáhat jejich studentům.

Neplacené praxe, často i za ponižujících podmínek, současná snaha vlády očesat rozpočty vědeckých institucí a také volba nového předsednictva byly na pořadu jedenáctého brněnského Sněmu České středoškolské unie (ČSU). Volby předsednictva ČSU se konaly v neděli. Předsedou organizace se stal Martin Mikšík z brněnského Technického lycea.

Nová členka předsednictva ČSU Kateřina Adámková z Gymnázia Nad Alejí v Praze Deníku Referendum o pondělním jednání řekla, že během něj „probíhají workshopy a diskuze o směřování celé ČSÚ“. Jejich cílem podle Adámkové je „vyslechnout a zapojit do rozhodování všechny delegáty z celé republiky, abychom pak společně rozhodli o budoucím směřování ČSU“.

Hlavním tématem jedenáctého sněmu byla problematika středoškolských praxí. Zástupcům ČSÚ vadí, že studenti ve firmách nedostávají žádné či velmi nízké odměny za práci a pro mnoho firem jsou tak zdrojem levné pracovní síly. Špatně placené praxe jsou podle studentů v supermarketech, restauracích i nemocnicích.

„Je opravdu žalostné, když studenti pracují mnohdy zadarmo pro zisk někoho jiného. Zároveň bychom se měli na praxích něco naučit, nicméně v současnosti zaměstnavatelé často nechávají praktikanty dělat práce, které nechtějí vykonávat kmenoví zaměstnanci. Často se jedná o úklid kanceláří nebo dokonce i záchodů,“ sdělil Deníku Referendum nový člen předsednictva Viktor René Schilke z Gymnázia Olomouc.

Financování školství

Základním programem ČSU je dokument Devět bodů pro revoluci ve školství. Česká středoškolská reprezentace v dokumentu představuje návrhy na zásadní přeměnu školství v České republice. K návrhům patří třeba posílení žákovských samospráv, větší volitelnost předmětů či možnost odvolání proti kázeňským trestům.

Jedním z důležitých cílů ČSU je i navýšení prostředků vydávaných na chod a rozvoj českého školství. I proto se ČSU zapojila do kampaně Levnější jízda za horším vzděláním. Ta kritizovala návrh premiéra v demisi Andreje Babiše snížit studentské jízdné na úkor peněz pro vzdělávací instituce. „Postavili jsme se proti snižování rozpočtů pro školství, jelikož by to mohlo snížit kvalitu vzdělávání,“ vysvětlila Kateřina Adámková Deníku Referendum.

Andrej Babiš v pátek na jednání se zástupci středoškolských a vysokoškolských studentů slíbil, že příští rok přidá resortu školství třicet miliard korun. Zástupci ČSU však Babišovým slibům nedůvěřují.

Česká středoškolská unie vznikla před pěti lety a je tvořena středoškolskými radami, které zakládají aktivní studenti na svých školách. Řídícím orgánem je dozorčí rada, jejíž předsednictvo volí každoročně padesátka delegátů Sněmu. Do aktivit Unie se zapojuje přibližně tisícovka studentů z padesáti škol. ČSU chce v dalších letech zapojovat zejména studenty učilišť a odborných škol z menších měst, protože jsou dnes v menšině.

    advertisment