Cizinci v České republice nejčastěji studují na univerzitách, výrazně převažují Slováci

Radek Kubala

Stále více studentů z cizích zemí nastupuje do českých škol. Nejvíce zahraničních studentů navštěvuje univerzity, nejméně střední školy. Mezi vysokoškoláky převažují studenti z Evropské unie, mezi žáky mateřských škol děti z Ukrajiny.

Školy v České republice navštěvuje čím dál tím více žáků a studentů s občanstvím jiného státu. Nejvíce za poslední desetiletí vzrostl počet zahraničních studentů na vysokých školách, nejméně na středních. Podle čerstvé zprávy Českého statistického úřadu nejvíce studentů pochází ze zemí Evropské unie, významně přitom převažují Slováci následovaná s odstupem Němci a Brity.

Na vysokých školách podle údajů ministerstva školství studovalo na vysokých školách kolem třiačtyřiceti tisíc zahraničních studentů. Jde o čtrnáct procent všech studentů a je to o šestnáct tisíc studentů více než v roce 2007. Z mimounijních zemí převažují občané Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu.

„Maximum jsme zažili v roce 2016. Většina zahraničních studentů studuje v ČR na veřejných vysokých školách, většina z nich technické obory, medicínu, farmacii nebo ekonomii. Polovina cizinců studuje v Praze, následuje Brno a dále s odstupem Olomouc, Ostrava, Hradec Králové a Plzeň,“ uvádí v posledním čísle měsíčníku Statistika a my Jarmila Marešová. .

Kromě studentů na vysokých školách roste i množství cizinců v mateřských školách, a to až trojnásobně oproti stavu před deseti lety. Podle statistik převažují občané zemí mimo Evropskou unii, zejména se jedná o občany Vietnamu, Ukrajiny a v menší míře Ruska. Mezi žáky ze zemí EU opět převažují Slováci.

Počet cizinců na základních školách vzrostl za posledních deset let o osm tisíc. Nejnižší nárůst je podle statistiků pozorovatelný u středních škol, kde za deset let přibyly pouhé tři tisíce zahraničních studentů. Více než třetina z celkového počtu cizinců studujících na středních školách chodí na gymnázia. S odstupem následují střední školy zaměřené na ekonomiku a administrativu či gastronomii, hotelnictví a turismus. Přibližně pětinu cizinců na středních školách opět tvoří Slováci.

„Stejně jako v případě cizinců ze středních škol byl i u žáků základních škol zaznamenán výraznější nárůst lidí ze zemí mimo Evropskou unii. Nejvyšší podíl měli žáci z Ukrajiny, dále Vietnamu a Ruska,“ dodala Jarmila Marešová.