Konec podpory montovnám: Havlíček navrhuje změny systému investičních pobídek

Jan Gruber

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá změnit zákon o investičních pobídkách tak, aby podpora směřovala především do oblastí s vyšší přidanou hodnotou a vyššími mzdami pro zaměstnance.

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) předkládá na středeční jednání vlády materiál, který navrhuje zásadní změny v systému investičních pobídek. Podpora investic by dle rezortu průmyslu a obchodu měla intenzivněji směřovat především do technologických center a center strategických služeb. V oblasti zpracovatelského průmyslu hodlá ministerstvo přistoupit ke stanovení dodatečných podmínek pro získání pobídky s cílem podpořit investice s vyšší přidanou hodnotou, které vytvářejí prostor pro růst ekonomiky a mezd. Změnu systému investičních pobídek označoval předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) v minulých měsících za jeden z hlavních úkolu ministerstva.

„V uplynulých letech jsme měli nastavený určitý systém investičních pobídek. Dávali jsme podpory investorům, kteří přicházeli do České republiky. Snažili jsme se zvýhodnit některé regiony a stavěli jsme to zejména na počtu pracovních míst, která měla vzniknout,“ řekl nedávno Sobotka s tím, že dnes však Česká republika mimo jiné i v souvislosti s nízkou nezaměstnaností potřebuje systém změnit. „Měli bychom se mnohem více soustředit na kvalitu pracovních míst,“ dodal. O změně zákona o investičních pobídkách ve shodě s názorem premiéra hovoří ve svých volebních programech téměř všechny relevantní politické strany.

Ministerstvo průmyslu a obchodu říká, že většina žádostí o investiční pobídku dnes přichází z oblasti výroby. Nicméně stávající znění zákona neumožňuje zvýhodnit projekty, které jsou technologicky náročnější, mají větší podíl zapojení do výzkumu a vývoje nebo vyšší podíl kvalifikovanější pracovní síly. V rámci systému investičních pobídek bylo od roku 2000 do konce minulého roku podpořeno přes tisíc akcí a vzniklo téměř sto jednašedesát tisíc nových pracovních míst.

Rezort v předkládaném materiálu nyní navrhuje rozšíření možnosti poskytování dotační podpory pro vznik či rozšiřování technologických center. Firmy by tak nově mohly využívat hmotnou podporu pracovních míst a rekvalifikací nebo finance na pořízení potřebného majetku. Zpřísnění podmínek v oblasti výroby pro přiznání pobídky by podle ministerstva mělo spočívat především ve stanovení minimální výše mezd zaměstnanců. Rezort současně počítá s tím, že by vyplacení příspěvku bylo dále podmíněno fixní mírou nezaměstnanosti v dané oblasti. V neposlední řadě ministerstvo navrhuje opatření, která by v celém systému zvýhodnila malé a střední podniky.

Navržené změny, které by mělo ministerstvo průmyslu a obchodu v příštím roce zpracovat do příslušného právního předpisu, však odmítá ministr financí Ivan Pilný (ANO) „Nesouhlasíme s tím, aby byla podpora výrobních projektů vázána na výši mezd. Ta by měla být výsledkem dohody mezi firmou a zaměstnanci a měla by tedy odrážet situaci na trhu práce v daném regionu a vztah nabídky a poptávky po práci,“ uvádí rezort financí s tím, že dané opatření by si vyžádalo další administrativní zátěž.