Sobotka k Havlíčkovi: Podařilo se posílit práva spotřebitelů a podpořit export

Jan Gruber

Při setkání s ministrem průmyslu premiér ocenil především průběžné čerpání prostředků z evropských fondů a nový program pro hospodářskou obnovu regionů, které byly v minulosti postaveny na těžbě uhlí.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve středu sešel k bilanční schůzce s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem (ČSSD), který počátkem tohoto roku nahradil odvolaného Jana Mládka (ČSSD). Sobotka tehdy řekl, že prioritou nového ministra je především urychlené prosazení novely zákona o elektronických komunikacích. Cílem bylo posílit práva spotřebitelů v oblasti služeb mobilních operátorů. Jako další úkoly premiér zmiňoval řádné čerpání finančních prostředků z evropských fondů, podporu exportu a investic, nebo pokračování v přípravných pracích pro výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

Sobotka práci Havlíčka v čele rezortu ocenil. „Naše vláda splnila většinu priorit v oblasti průmyslu a obchodu,“ řekl premiér. Hovořil o zvyšujícím se objemu exportu, ekonomické diplomacii, podpoře malých a středních podniků nebo novém programu RE:START, který je zaměřen na strukturálně postižení regiony — Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

„Vláda ani Ministerstvo průmyslu a obchodu nepodlehly tlaku lobbistů a podařilo se prosadit novelu zákona o elektronických komunikacích tak, aby výrazně zlepšil práva zákazníků mobilních operátorů. Podařilo se posílit pravomoci Českého telekomunikačního úřadu a pevně věřím, že vytvoření konkurenčnějšího prostředí v České republice povede také ke zlepšení cen pro koncové zákazníky a uživatele,“ doplnil Sobotka.

Podpora investic s vyšší přidanou hodnotou

„Cílem naší práce na ministerstvu průmyslu a obchodu je podpora ekonomiky, podnikání a průmyslu. Podařilo se nám prosadit několik novel zákonů, které rozvoji těchto oblastí pomáhají,“ řekl na tiskové konferenci Havlíček. Hovořil především o novelách zákonů o elektronických komunikacích, o České obchodní inspekce nebo o novele živnostenského zákona. Zmínil rovněž schválená opatření ke snížení nákladu na výstavbu vysokorychlostních sítí.

Dalším z diskutovaných témat bylo i čerpání prostředků z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který rezort průmyslu a obchodu spravuje. Havlíček uvedl, že do konce září 2017 bude z programu vyčerpáno sedm miliard korun, přičemž celkový cíl pro rok 2017 spočívající v čerpání více než dvanácti miliard bude dodržen. „Přál bych si, aby čerpání strukturálních fondů probíhalo výrazně rychleji než dnes. V současnosti již není takovým problémem délka hodnocení žádostí, ale praktická realizace schválených projektů a předkládání žádostí o platbu ze strany podnikatelů,“ řekl ministr s tím, že věří v další zrychlení čerpání evropských prostředků v následujících letech.

V neposlední řadě Havlíček řekl, že se jím vedenému úřadu podařilo pokročit i v oblasti podpory investic. „Připravili jsme pro vládu materiál, ve kterém navrhujeme řadu opatření směřujících k výraznější podpoře investic s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například technologická centra,“ vysvětlil Havlíček. Předmětný materiál by vláda měla projednat ještě do konce volebního období. Havlíček rovněž počítá s tím, že předloží i strategický dokument, který definuje přístup státu k těžbě strategických surovin. „Stát by se v budoucnosti mohl sám pouštět do takových oblastí jako třeba průzkumu těžby některých nerostů, které by se potom z hlediska těžby státem vyplatily," dodal Sobotka.