Senát schválil zákon o elektronických komunikacích, posílí ochranu spotřebitelů

Jan Gruber

Zákon o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele a zároveň zajišťuje přechod televizního vysílání na vyšší standard DVB-T2. Senát jej na středečním zasedání pohodlnou většinou schválil.

Lepší ochrana spotřebitele a zajištění přechodu na vyšší standard televizního vysílání, takzvané DVB-T2, to jsou dvě hlavní části novely zákona o elektronických komunikacích, kterou ve středu schválil Senát. „Důvodem přechodu na nový formát digitálního televizního vysílání je skutečnost, že určitá část kmitočtového spektra, která se dosud používá pro televizní vysílání, bude využita pro rychlé mobilní datové služby,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).

V České republice přijímá zemské vysílání přibližně šedesát procent domácností. Podle ministerstva průmyslu a obchodu řízený přechod na spektrálně efektivnější formát televizního vysílání zajistí nejcitlivější cestu pro občany a občanky, kteří přijímají volně šiřitelné televizní programy.

Přechod na DVB-T2 je vynucen změnou Radiokomunikačního řádu, který byl přijat Světovou radiokomunikační konferencí Mezinárodní telekomunikační unie, podle něhož bude pásmo 700 megahertzů (MHz) využito pro služby mobilního vysokorychlostního připojení k internetu. Podle stanoviska Evropské komise musí dojít k uvolnění pásma do roku 2020. V podmínkách České republiky by však samotné odejmutí pásma 700 MHz z využití pro účely zemského digitálního televizního přineslo závažné omezení či dokonce destrukci této v současnosti nejsilnější a jediné bezplatné cesty pro šíření televizního vysílání.

Aby bylo možné ve stanoveném termínu uvolnit pásmo 700 MHz pro nové účely a zároveň zajistit fungování zemského digitálního vysílání, je nutné přejít na technologicky vyšší vysílací standard DVB-T2. Tento formát umožňuje vysílat více televizních programů a ve vyšší kvalitě na nižším množství frekvencí. Navrhovaná právní úprava umožňuje dosáhnout nejméně toho, že v České republice bude i po uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz zajištěna trvalá dostupnost široké volby nezpoplatněných televizních programů pro všechny skupiny obyvatel.

Senátní diskuse k této části novely byla vedena především okolo kompenzací pro občany a občanky, kteří si budou muset v souvislosti s přechodem na jiný standard vysílání pořídit nové televizory nebo set-top-boxy. Druhým debatovaným momentem bylo datum, k němuž by k danému přechodu mělo dojít. Senátor Jaroslav Větrovský (bezpp. ANO) neúspěšně navrhoval, aby došlo k posunutí účinnosti do poloviny roku 2022.

Druhá část novely, která byla v minulých měsících hojně medializována, upravuje přenositelnost telefonních čísel. Konkrétně stanovuje maximální délku výpovědní doby v případě přenesení čísla na deset dnů. Dále upravuje parametry smlouvou, která bude muset obsahovat ujednání o rozsahu jejích možných jednostranných změn. Zavádí povinnost informovat zákazníka o právu odstoupit od smlouvy na dobou neurčitou bez sankce, pokud by změny smlouvy nevedly ke zlepšení jeho postavení. A v neposlední řadě zvyšuje maximální sankce, které může Český telekomunikační úřad udělovat za prohřešky operátorům. Vláda si od novely slibuje snížení cen volání a dat, které jsou v České republice výrazně vyšší než jiných státech Evropské unie.