Drahé tarify brzy skončí. Zákon o elektronických komunikacích čeká třetí čtení

Jan Gruber

Zákon o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele a zároveň zajišťuje přechod televizního vysílání na vyšší standard DVB-T2. Pokud by nebyl schválen, část České republiky může přijít o bezplatné televizní vysílání.

Lepší ochrana spotřebitele a zajištění přechodu na vyšší standard televizního vysílání, takzvané DVB-T2, to jsou dvě hlavní části novely zákona o elektronických komunikacích. O vládním návrhu bude ve středu jednat Sněmovna. Proti navržené novele protestuje Asociace satelitních operátorů. Podle ní jde ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu o nedovolenou podporu pro provozovatele pozemního televizního vysílání. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) návrh dlouhodobě označuje za jednu z vládních priorit. Kvůli jeho liknavému prosazování přišel před časem o ministerské křeslo Jan Mládek (ČSSD).

Doposud se mediální pozornost zaměřovala především na tu část novely, která se dotýká mobilních operátorů. V této oblasti návrh upravuje přenositelnost telefonních čísel, konkrétně zakotví maximální délku výpovědní doby v případě přenesení čísla na deset dnů. Stanovuje, že povinnou součástí smlouvy bude muset být ujednání o rozsahu jejích možných jednostranných změn. Dále zavádí povinnost informovat zákazníka o právu odstoupit od smlouvy na dobou neurčitou bez sankce, pokud by změny smlouvy nevedly ke zlepšení jeho postavení.

Návrh zákona dále nově stanovuje maximální výši sankce, kterou může Český telekomunikační úřad udělovat za prohřešky operátorům. Ze stávajících dvaceti milionů korun by se měla zvýšit na padesát milionů korun s tím, že bude možné tyto sankce udělit opakovaně. Pak by se sankce mohla vyšplhat až na sto milionů korun. Navržené změny se nedotknou jen operátorů, ale všech podnikatelů, kteří poskytují služby v oblasti elektronických komunikací, jak je definuje předkládaný zákon.

„Novela explicitně posiluje momentálně slabé a nerovné postavení běžných koncových zákazníků českých mobilních operátorů. Za nejpodstatnější považujeme návrh zvyšující razantně horní strop pro udělování pokut Českým telekomunikačním úřadem. Stávající prostor pro pokuty je doslova miniaturní. Operátorům se tak vysloveně vyplácí nekalé obchodní praktiky, které poškozují zákazníky a jim, i po odečtení směšně nízkých pokut, přinášejí v mnoha případech vysoké zisky,“ řekl předseda spotřebitelské organizace Telefonující.cz Svatopluk Bartík.

Organizace Telefonující.cz současně upozorňuje na pozměňovací návrh poslanec ODS Ivana Adamce, jehož cílem je snížení výše pokut, které může regulátor udělovat mobilním operátorům. Podle Bartíka by v případě schválení tohoto návrhu přišla novela zákona o svůj klíčový prvek. Domnívá se totiž, že sankce by měly mít především odstrašující, tedy preventivní účinek.

Pokud zákon neprojde, hrozí, že skončí bezplatné televizní vysílání v České republice, neboť proces uvolnění pásma 700 MHz nebude koordinovaný. Foto MPO

Přechod na DVB-T2

Přechod na DVB-T2 je vynucen změnou Radiokomunikačního řádu, který byl přijat Světovou radiokomunikační konferencí Mezinárodní telekomunikační unie, podle něhož bude pásmo 700 megahertzů (MHz) využito pro služby mobilního vysokorychlostního připojení k internetu. Podle stanoviska Evropské komise musí dojít k uvolnění pásma do roku 2020. V podmínkách České republiky by však samotné odejmutí pásma 700 MHz z využití pro účely zemského digitálního televizního přineslo závažné omezení či dokonce destrukci této v současnosti nejsilnější a jediné bezplatné cesty pro šíření televizního vysílání.

Aby bylo možné ve stanoveném termínu uvolnit pásmo 700 MHz pro nové účely a zároveň zajistit fungování zemského digitálního vysílání, je nutné přejít na technologicky vyšší vysílací standard DVB-T2. Tento formát umožňuje vysílat více televizních programů a ve vyšší kvalitě na nižším množství frekvencí. Navrhovaná právní úpravy umožňuje dosáhnout nejméně toho, že v České republice bude i po uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz zajištěna trvalá dostupnost široké volby nezpoplatněných televizních programů pro všechny skupiny obyvatel.

Podle již zmíněné organizace Telefonující.cz je třeba tuto část novely přijmout nejméně ze dvou důvodů. Jednak umožní občanům České republiky nadále přijímat televizní signál zdarma. Což je podle Bartíka důvodem pro odpor ze strany poskytovatelů placených televizních programů. Zákon totiž není v jejich komerčním zájmu. Druhým důvodem je možnost využití uvolněného pásma mobilními operátory. Pásmo 700 MHz půjde „využít i pro nové konkurenty stávajících tří, dosud oligopolně se chovajících, mobilních operátorů. Což by v konečném důsledku mělo vést k vyšší konkurenci na mobilním trhu a tedy snížení cen,“ uvedli Telefonující.cz v tiskovém prohlášení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dodává, že změna vysílací technologie, bude vyžadovat výměnu některých starých televizních přijímačů nebo dokoupení set-top-boxů. Podle jeho odhadů vzniknou domácnostem v následujících letech náklady ve výši několika tisíc korun. Očekávají se rovněž finanční náklady na straně operátorů sítí zemského digitálního televizního vysílání a provozovatelů televizního vysílání. Ministerstvo, respektive stát, může dle novely zákona provozovatelům pozemního vysílání uhradit vzniklé náklady na vynucený přechod. Avšak pouze za předpokladu, že tuto kompenzaci notifikuje Evropská komise. Právě tyto kompenzace — jakožto nedovolenou podporu — na konci minulého týdne napadla Asociace satelitních operátorů.