Amazonie na rozcestí

Josef Šmída

V Brazílii se koncem srpna rozpoutal boj o jedno z nejbohatších území Amazonie. Vydá se země cestou krátkodobého hospodářského rozvoje, nebo bude chránit pro planetu kriticky důležitý ekosystém?

Brazilská přírodní rezervace známá pod zkratkou RENCA (Reserva Nacional de Cobre y Asociados) se v tichosti a bez veřejné konzultace stala součástí nové vládní rozvojové koncepce, která počítá s rozsáhlými investicemi do těžby přírodního bohatství a energetiky.

Narušení integrity přírodní rezervace by prezidentovi Temerovi a jeho vládě otevřelo cestu ke zcela jedinečnému ložisku zlata, mědi, diamantů, manganu, chromu, tantalu, cínu, kobaltu, niobu, žuly, fosfátu, titanu, ale samozřejmě i dřeva a fosilních zdrojů energie.

A tak se nakonec i stalo. 22. srpna 2017 prezident Michel Temer rezervaci, která byla založena v únoru 1984, zrušil. Území odpovídající rozloze Dánska, jež se nachází ve státech Pará a Amapá, začalo být brazilskou vládou vnímáno jako klíčové v otázkách dalšího hospodářského rozvoje země. A zřejmě není jediné.

RENCA není klasická přírodní rezervace, jedná se o důlní rezervaci, tedy rezervaci minerálů. Ze své podstaty a zcela běžného vnímání člověka je tak předurčena k vytěžení. Její existence však vytváří pro území zcela podstatné regulační mechanismy a možnost udržitelného fungování v rámci brazilského právního pořádku. I proto, že zahrnuje chráněné přírodní oblasti s různou mírou zákonné ochrany (Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Florestas Estaduais do Paru e do Amapá, Reserva Biológica de Maicuru, Estação Ecológica do Jari, Reserva Extrativista Rio Cajari, Reserva Extrativista Rio Cajari, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru a územní teritoria národa Waiãpi a Rio Paru d`Este).

Rezervace RENCA byla založena v roce 1984 ještě za diktatury na základě dekretu, který v ní stanovil realizátorem veškerých budoucích geologických průzkumů Brazilský geologický ústav (Serviço Geológico do Brasil). Dekret ho rovněž postavil do pozice hlavního vyjednavače s těžebními společnostmi.

Ochránci lidských práv a životního prostředí protestují. Nedočeným územím hrozí demografická exploze, odlesňování, ztráta vodních zdrojů, biologické rozmanitosti, zhoršování pozemkových konfliktů a ohrožení domorodého a tradičního obyvatelstva. Foto Amazon Watch

Brazilský geologický ústav byl původně Výzkumným ústavem minerálních zdrojů (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais). Ústav je podřízený Ministerstvu těžby a energetiky a sám se definuje jako „veřejná instituce, jejímž posláním je generovat a šířit základní geologické a hydrologické poznání potřebné k udržitelnému rozvoji Brazílie“. Jenže to se Temerovi a jeho vládě očividně jeví jako překážka plánovaného extraktivismu.

Tichá dohoda

Amazonská rezervace má být na základě nového dekretu zrušena, geologický průzkum zprivatizován a nadále podléhat soutěži soukromých těžebních společností.

Konec RENCA představila Temerova vláda bez veřejné pozornosti už v březnu v Torontu při zasedání kanadské Asociace prospektorů a developerů, a to jako součást balíčku opatření, která mají za cíl reformovat brazilský sektor těžby minerálů. Reforma zahrnuje vytvoření Národní agentury pro minerály (Agência Nacional de Mineração) a další opatření, která mají stimulovat těžební sektor.

Zánik rezervace, který navrhlo Ministerstvo těžby a energie, umožňuje koncesi na průzkum nerostů. Argument portfolia spočíval v tom, že toto opatření bude nezbytné k využití potenciálu nerostných surovin regionu a k podpoře hospodářského rozvoje obou států.

V dubnu ministr těžby a energetiky Fernando Coelho Filho nařídil odmítnout žádosti o geologický průzkum regionu stále vyplývají z platného dekretu 89404/1984. Tím vláda započala proces zrušení RENCA. Cílem má být optimalizace dostupnosti těžby.

Jinými slovy, brazilské Ministerstvo těžby a energetiky usiluje o standardizaci oblastí, které jsou nebo mohou být předmětem těžebního práva, a to do jednotného postupu v souladu s článkem 26 těžebního zákona.

Vláda, která se dlouhodobě ocitá v krizi, si za to slibuje vysoké finanční příjmy do federálního rozpočtu. Vše se ale děje bez konzultace s klíčovými aktéry. Tedy až na prospektory a developery.

Probuzená veřejnost

Po schválení dekretu, který rušil RENCA, se obratem zvedla ohromná vlna společenského odporu. Navržená opatření kritizují média, osobnosti společenského života, brazilské celebrity, opoziční politická reprezentace a další zúčastněné strany včetně ochránců přírody a práv domorodých obyvatel a mezinárodní komunity (viz #TudoPelaAmazonia nebo #sosAmazonia).

Zrušení RENCA se v Brazílii rychle transformovalo v boj o to, zda oblast ztratí stávající environmentální ochranu, nerostné bohatství bude předáno do rukou soukromého sektoru a nakonec tím vším vznikne nebezpečný precedens.

Neuběhl ale ani týden a 28. srpna Nejvyšší soud Temerův dekret právě vlivem masivní vlny veřejného odporu stáhl s tím, že Temer daleko překročil své pravomoci. Ministr životního prostředí Sarhey Filho v reakci uvedl, že důvodem stažení je nejasnost v interpretaci opatření, která schválený dekret stanovil. „Bylo to pochopeno jako odstranění pravidel zabraňujících odlesňování Amazonie. To vůbec nekoresponduje s naším skutečným záměrem. Naopak,” řekl Filho.

Navzdory silné, a v kontextu i pochopitelné hospodářské přitažlivosti může mít rozvoj těžební činnosti devastující dopady na chráněné oblasti. Hrozbou pro nedotčená území je demografická exploze, odlesňování, ztráta vodních zdrojů, ztráta biologické rozmanitosti, zhoršování pozemkových konfliktů a ohrožení domorodého a tradičního obyvatelstva, bijí na poplach ochránci lidských práv a životního prostředí.

Boj pokračuje

Vláda se plánuje odvolat. Slíbila připravit nové znění, které dle ní bude přesně specifikovat, co bude a nebude možné na území RENCA dělat. Dekret by měl obsahovat přesná ustanovení, která se týkají přístupu k chráněným územím v oblasti. Tedy zřetelný rámec ochrany životního prostředí, ať už jde o státní, nebo federální rezervace, a současně otázky týkající se domorodého obyvatelstva. Těžba by dle slov Fernanda Coelha Filha měla probíhat pouze v rámci současné legislativy ochrany životního prostředí.

Odpor veřejnosti lze ale očekávat i s představením nové verze. I nová verze má totiž za cíl RENCA zrušit a Michel Temer a jeho vláda rozhodně nestojí na pevných základech. Míra důvěry je kriticky nízká a on ani jeho vláda si nemůže dovolit další téma, které by u veřejnosti prohrál. Amazonie je navíc dlouhodobě a z logiky věci citlivé téma podléhající silné mezinárodní kontrole.

Jisté ale je, že se v pozadí tvoří obsáhlá těžební a energetická strategie, která s oblastmi typu RENCA počítá. RENCA bezpochyby nebude v dohledné době jedinou rezervací, která bude čelit takovému ohrožení. Nadto Brazílie již v tuto chvíli dováží velké množství surovin, které by bývaly mohly být k dispozici, pokud by nebyly chráněny ekologickou a lidskoprávní agendou.

Brazílie tak stojí na rozcestí, zda v zájmu krátkozrakého hospodářského rozvoje opravdu prolomí dlouho a složitě budovaný rámec ochrany domorodých obyvatel a ekosystému zásadního pro život na planetě Zemi, anebo bude rozvíjet mechanismy jeho globální udržitelnosti a schopnosti nadále odolávat lidské nenasytnosti.