V Brazílii jsme na přistěhovalce zvědaví

Fabiano Golgo

Otázka uprchlíků a imigrantů vyvolává v České republice vášně. Návrh EU na přijetí povinných kvót vyvolal vlnu nevole. Fabiano Golgo srovnává neskrývanou českou averzi k přistěhovalcům se situací v Brazílii.

Brazílie se od roku 2014 potýká s hlubokou hospodářskou krizí. Téměř 15 milionů lidí ztratilo práci. Předchozích 12 let se neslo ve znamení hospodářského růstu, který vytáhl z bídy kolem 30 milionů lidí a rozšířil status střední třídy na polovinu dvousetmilionové populace. Lidé s africkými kořeny, kteří tvoří téměř polovinu obyvatel, vstoupili na trh práce prostřednictvím vládních pobídek v oblasti vzdělávání a nabídky míst ve státní službě.

V současnosti je morálka nízká vzhledem k nestabilní situaci, kterou ještě zhoršilo loňské odvolání levicové prezidentky Dilmy Rousseffové z úřadu. Ale i navdory těmto problémům jsou uprchlíci v Brazílii docela vítáni. Zatímco Evropané jsou k lidem z jiných kultur spíš podezíraví, Brazilci jsou zvídaví a vítají kulturní rozmanitost.

Když Brazilci jednají s cizinci, automaticky se k nim chovají lépe než k místním. Jsou fascinováni lidmi z jiných zemí a chovají se k nim vstřícně (výjimkou je Argentina, vzhledem k fotbalové rivalitě a historickému soupeření mezi dvěma zeměmi, které nepohasíná ani v současnosti).

Do Ria de Janeira přišlo v posledních letech mnoho tisíc syrských uprchlíků. I bez nich hostila Brazílie nejpočetnější arabskou populaci mimo Blízký a Střední východ. Foto Rafa Bahlense

Dokladem této vstřícnosti vůči cizincům je i to, že se zde nachází největší arabská populace mimo území Blízkého a Středního východu. V Brazílii žije více Libanonců (12 milionů) než v samotném Libanonu! Máme zde rovněž největší japonskou komunitu mimo Japonsko (osm milionů). 

Poslední dobou přišlo do Brazílie pár set tisíc syrských uprchlíků a už jsou vidět v každém velkoměstě: obvykle prodávají krabice s arabským rychlým občerstvením a hovoří jednoduchou portugalštinou. 

Když jsem o nich loni psal článek, dotazoval jsem se některých z nich, jak je přijímají místní. Všech 26 mužů, kteří prodávají na ulicích Ria de Janeira, uvedlo, že je nikdy nikdo nenapadl kvůli tomu, že jsou muslimové, že musí často odmítat pozvání na večeři i návrhy od žen. A že proces získání pracovního povolení a víz byl rychlý a snadný. Od vlády ale nedostanou naprosto nic. Je jen na nich, jak si najdou práci nebo bydlení. 

Přistěhovalci pocházejí z kultur velmi odlišných od naší. Přitom však nevznikají žádné sociální konflikty, protože každý místní je zvykl pozvat cizince do svého života. Pokud jste v Brazílii, jste čestným Brazilcem.