Státní rozpočet je v polovině roku stále v přebytku

Jan Gruber

Podobně jako v minulých letech lze i letos očekávat, že schodek státního rozpočtu bude nižší, než jaký navrhlo ministerstvo financí v čele s Andrejem Babišem (ANO).

Celkové příjmy státní rozpočtu dosáhly v polovině roku necelých šesti set pětatřiceti miliard korun, výdaje bez mála šesti set třiceti miliard a přebytek hospodaření činil přes čtyři a půl miliardy korun. Stejně jako v minulém roce skončil v pololetí státní rozpočet v černých číslech. Lze proto předpokládat, že obdobně jako v předchozích letech bude skutečný výsledek hospodaření státu výrazně lepší, než předpokládá schválený rozpočet na letošní rok. Ten počítá se deficitem šedesáti miliard korun.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Česká republika s přehledem plní maastrichtská kritéria pro přijetí společné evropské měny euro, což je nanejvýš tříprocentní deficit rozpočtu a šedesátiprocentní výše dluhu vzhledem k HDP. Je zřejmé, že tento pozitivní vývoj je výsledkem činnosti celé vlády, která svou politikou přispívá k úspěšnému ekonomickému růstu, zvyšování počtu pracovních míst, a tím i k tvorbě příjmů. Vláda tedy plní svůj slib: Nejen že zastavila trend zadlužování země, ale pokračuje úspěšně v trendu ozdravování veřejných financí, přispívá k udržitelnému ekonomickému růstu, a Českou republiku tak předá na konci svého funkčního období ve výrazně lepší finanční kondici, než v jaké ji přebírala od předchozích vlád,“ řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD)

Ministerstvo financí uvádí, že „hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové stránce o prostředky z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů by skončilo ve schodku málo přes třináct miliard korun. Ve stejném období minulého roku by takto očištěný výsledek představoval schodek téměř jednatřiceti miliard korun. Bez vlivu prostředků z Evropské unie se tedy hospodaření zlepšilo o více než sedmnáct miliard korun“. Což podle rezortu financí potvrzuje zlepšující se trend v hospodaření státu.

Výsledky rozpočtu pozitivně ovlivnil především růst výběru daně z přidané hodnoty, který se meziročně zvýšil o třináct procent. Tento výrazný nárůst je dle ministerstva financí dán nejen konečnou spotřebou domácností, ale i pozitivními rozpočtovými dopady opatření zavedených v minulém roce — kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb, která se od konce loňského roku týká i podnikatelů v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a poslední čtyři měsíce i maloobchodu a velkoobchodu.

Na výdajové stránce je naopak možné sledovat značný propad v oblasti kapitálových výdajů, které jsou takřka o polovinu nižší než loni. „Meziroční pokles výrazně ovlivňuje fakt, že v první polovině roku 2016 se ještě poměrně výrazně čerpaly kapitálové výdaje v rámci programového období 2007—2013, zatímco v tomto roce probíhá financování společných programů Evropské unie a České republiky již prakticky jen prostřednictvím operačních programů z období 2014—2020,“ odůvodňuje propad ministerstvo financí.

    Diskuse