Vláda zruší nejnižší platové tarify. Polepší si zaměstnanci v kultuře a školství

Jan Gruber

Zaměstnancům v kultuře, sociálních službách a školství od července vzrostou platy. Polepší si o devět až třiadvacet procent. Vláda totiž zrušila nejnižší stupnice platových tarifů.

Vláda na středečním jednání rozhodla o zrušení nejnižších stupnic platových tarifů. Díky této změně dojde ke zjednodušení celého systému a zejména ke zvýšení platů těch zaměstnanců, jejichž práce je odměňována nejnižšími tabulkovými platy. Změnu pocítí zejména zaměstnanci v kultuře, nepedagogičtí pracovníci ve školství a pracovníci v sociálních službách. Platové tarify v sociálních službách se navýší o třiadvacet procent, zaměstnancům v kultuře a ve školství se platy zvednou o takřka devět a půl procenta.

Další změny se dotknou odměňování zdravotnických pracovníků. Současné tři stupnice platových tarifů pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní služby budou redukovány na dvě, čímž dojde k navýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky.

Druhá změna, která zlepší podmínky odměňování zdravotnických pracovníků, je zavedení samostatného zvláštního příplatku za poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula po jednom z jednání na dané téma řekl, že odbory požadují zrušení tarifů, které jsou pod hranicí minimální mzdy již dva roky. „Státní rozpočet skončil s přebytkem dvaašedesáti miliard korun a vláda řekla, že tyto peníze věnuje na investice. Což si překládám tak, že nejvýznamnější investice, kterou stát může udělat, je investice do vlastních zaměstnanců,“ konstatoval Středula.

Na dotaz Deníku Referendum, zda změna nařízení vlády skutečně zruší všechny stupně platových tarifů, které se nacházejí pod hranicí minimální mzdy, Středula odpověděl: „Bohužel je neruší všechny.“ Dnes totiž není neobvyklé, aby například pracovník v sociálních službách se středoškolským vzděláním, který je zařazen do prvního platového stupně a třetí platové třídy, pobíral méně než devět tisíc korun měsíčně. Přestože minimální mzda byla pro rok 2017 stanovena na jedenáct tisíc korun měsíčně.