Týden ve Sněmovně: Sociální bydlení i ozbrojování občanů

Jan Gruber

Parlamentní zpravodaj Jan Gruber přibližuje ve svém pravidelném úterníku přehled dění ve Sněmovně. Poslanci budou jednat o kontroverzním ústavním zákonu o bezpečnosti nebo dlouho očekávaném zákonu o sociálním bydlení.

Poslankyně a poslanci budou na pokračující šestapadesáté schůzi Sněmovny projednávat bezmála tři sta návrhů zákonů, smluv a informací. V minulém týdnu prošla prvním čtením novela zákona o elektronických komunikacích. Sněmovna také přehlasovala veto prezidenta republiky, a definitivně tak schválila novelu zákon o ochraně přírody a krajiny, která zpřesňuje pravidla péče o české národní parky.

Poslanecká sněmovna dále podpořila kontroverzní novelu cizineckého zákona včetně rozsáhlého pozměňovacího návrhu poslance Václava Klučky (ČSSD), jehož četná ustanovení byla Radou vlády pro lidská práva vyhodnocena jako rozporná se závazky České republiky podle práva Evropské unie a mezinárodního práva.

V neposlední řadě byla rovněž schválena novela stavebního zákona včetně pozměňovacího návrhu Jaroslava Foldyny (ČSSD), který vylučuje veřejnost ze správních řízení s cílem urychlení výstavby.

Zákon o sociálním bydlení, výsledek kompromisů

Největší diskuzi lze očekávat nad návrhem zákona o sociálním bydlení. Jeho vládou schválená podoba je výsledkem četných koaličních jednání a mnohých bolestivých kompromisů. Oproti původnímu předpokladům návrh nestanovuje obcím povinnost poskytovat sociální byty. Místo obcí počítá s výraznou rolí Státního fondu rozvoje bydlení. Návrh zároveň značně proměňuje systém vyplácení dávek a zpřísňuje majetkový test. Podle návrhu zákona na státem poskytované bydlení dosáhnou jen ti nejchudší, přesto ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) již avizovala, že bude usilovat o další zúžení cílové skupiny lidí, kteří by na sociální bydlení měli mít nárok.

Během pokračující schůze Sněmovny budou poslanci a poslankyně projednávat vládní návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jeho cílem je zjednodušení systému placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a změna splatnosti záloh na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Přínosem navržených změn by měl být vstřícnější administrativní postup států vůči podnikatelům.

Dalším z bodů, kterými se bude dnes Sněmovna zabývat, je novela zákona o nemocenském pojištění zavádějící novou dávku dlouhodobého ošetřovného do systému nemocenského pojištění. Cílem opatření je vytvoření vhodných podmínek pro péči o rodinné příslušníky v domácím prostředí, kteří i po hospitalizaci nadále potřebují celodenní přítomnost pečující osoby. Doposud to nebylo možné, neboť péče, respektive ztráta příjmu, nebyla kompenzována. Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu devadesáti dnů s tím, že bude činit šedesát procent mzdy.

V České republice žije 187 000 lidí v bytové nouzi a jejich počet navíc narůstá. Zákon o sociálním bydlení je bezesporu potřeba. Foto DR, Saša Uhlová

Na pořadu schůze je dále zařazena novela zákon o ochraně památkového fondu, která nahrazuje stávající právní úpravu z roku 1987. Ministerstvo kultury si od zákona slibuje efektivnější péči o památkový fond. Úřadům by také měla umožnit účinněji zakročit v případech, kdy se vlastník o památku řádně nestará.

Podle četných spolků je zákon nedostatečný. Říkají, že snižuje rozsah památkové ochrany a nedefinuje ochranu kulturního dědictví jako veřejný zájem. Významná změna, kterou zákon přináší, spočívá v možnosti kompenzovat náklady vzniklé v souvislosti s omezením vlastnických práv majitelů památek, které se nacházejí v památkových zónách a rezervacích.

Proti pracovním agenturám

Zřejmě nejkontroverznějším materiálem, který budou poslankyně a poslanci tento týden projednávat, je poslanecký návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, pod nímž jsou podepsáni zákonodárci napříč politickým spektrem. „Jeho cílem je v reakci na zesilující bezpečností hrozby začlenit držitele zbraní do komplexního rámce zajišťování bezpečnosti státu,“ píše se v odůvodnění. Ministerstvo vnitra, které materiál spolupřipravilo poté, co byl jeho vlastní návrh v mezirezortním připomínkovém řízení tvrdě zkritizován, se skrze něj snaží zamezit evropské regulaci zpřísňující pravidla pro držení zbraní.

Již od minulé schůze Sněmovny čeká na schválení důležitá novela zákona o zaměstnanosti, která upravuje agenturní zaměstnávání a posiluje ochranu dočasně přidělených zaměstnanců. Zákon reaguje na poznatky inspekčních kontrol, které hlásily takřka v polovině případů porušovaní platné legislativy. Jeho dalším cílem je prodloužení podpůrčí doby, po kterou je uchazeči o zaměstnání v závislosti na jeho věku poskytována podpora v nezaměstnanosti.

„Evropa ke smůle českých myslivců a lidí, kteří se spontánně ozbrojili, sdílí základní představu, že monopol na násilí má mít stát,“ psal v jedné z reportáží Jan Šícha. Foto FB Milana Chovance

Dalším z materiálů z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se budou poslanci a poslankyně zabývat, je novela zákona o důchodovém pojištění, jejímž cílem je ukončení zvyšování důchodového věku bez finálního omezení. Nově se navrhuje stanovit hranici důchodového věku na pětašedesát let s tím, že změny této hranice budou připravovány na základě výsledku zpráv o demografickém vývoji a o vývoji důchodového systému a bude o nich rozhodovat vláda.

V průběhu týdne by měla být ve třetím čtení schválena i novela zákona o státní sociální podpoře, která má přispět k lepšímu sladění pracovního a rodinného života. Navrhuje se, aby rodiče mohli flexibilněji volit výši a délku čerpání rodičovského příspěvku dle jejich preferencí. Celá částka příspěvku ve výši dvě stě dvaceti tisíc korun by nově mohla být vyčerpána již během půl roku, takže by se rodiče mohli vrátit dříve do práce.

Další navržené opatření se dotýká osob, které v současnosti z důvodu, kdy jim nelze vyměřit peněžitou pomoc v mateřství, čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby. Jedná se především o studentky a nezaměstnané. I těm novela částečně umožní nastavit si pobírání podpory volněji než nyní.

  Diskuse
  AM
  April 12, 2017 v 18.56
  ústavní novela o ozbrojování
  Měli jsme měli velmi povedenou, elegantní a funkční Ústavu.

  A pak poslanci z rozežranosti začali Ústavu vylepšovat. Tady to přeřízneme, tady něco přilepíme, a tady přistavíme přístěnek.......

  Někdo by jim mohl říct, že čím víc vylepšují, tím je to horší.