Na Velkém bariérovém útesu vybledly už dvě třetiny korálů, vědci si zoufají

Josef Patočka

Koráli blednou kvůli zvyšující se teplotě vody, neboť se zbavují symbiotických řas. Právě řasy jim přitom dodávají většinu potravy. Stále větší část populace na unikátním přírodním útvaru tak postupně odumírá.

Letošní letecké průzkumy Velkého bariérového útesu prokazují, že fenomén známý jako „bělení“, respektive „blednutí“ útesu, poškodil vážně už dvě třetiny této unikátní přírodní formace. Současné blednutí je pozorováno v největším rozsahu na střední části útesu. Ta byla přitom zle poškozena už loňským, dosud nejhorším blednutím.

Vědci se obávají, že koráli — drobní žahavci, jejichž vápnité schránky útes tvoří — neměli dost času se z loňské krize vzpamatovat. Velká část jich tak může definitivně uhynout. „Už loni to bylo dost špatné. Ale letos je to katastrofa,“ uvedl Jon Brodie z Australian Research Council (ARC), jež se závěry minulý týden vystoupila.

Blednutí korálů je fenomén způsobený zvyšující se teplotou mořské vody. Je-li korál přehřátý, odvrhne od sebe dočasně symbiotické řasy, jež mu dodávají nejen charakteristickou barevnost, ale i většinu potravy. Dlouhodobě však bez nich přežít nedokáže. A trvá-li stres příliš dlouho, řasy se na korál nevracejí, a ten umírá. Právě proto letošní opakované blednutí vědce děsí.

„Od roku 1998 jsme zaznamenali čtyři velká blednutí, dosud nikdy ale nepřišla tak krátce po sobě. Tentokrát neměli koráli vůbec čas si odpočinout. Je ještě brzy předpovědět, kolik jich letos zemře. Jisté však je, že odumírání letos dosáhne o nějakých pět set kilometrů jižněji, než loni,“ uvedl pro média profesor Terry Hughes, který výzkum pro ARC vedl.

Příčiny oteplování a vliv El-Niña

Hlavní odpovědnost za oteplování mořské vody nese dle vědců rostoucí množství skleníkových plynů v atmosféře způsobované spalováním fosilních paliv. Loňské blednutí šlo vedle toho přičíst ještě i důsledkům klimatického jevu El-Niño. Ten ale již mezitím skončil, a koráli tak již druhý rok v řadě blednou i bez jeho přispění.

Někteří vědci propadají v aktuálních rozhovorech až v zoufalství. Výše zmíněný Jon Brodie, který se věnuje útesu již dvacet let, popsal pro Guardian současnou situaci jako „poslední tažení“ pro celý unikátní útvar.

Terry Hughes zas spolu s ostatními zdůrazňuje nezbytnost opatření na ochranu klimatu a zmírnění budoucího oteplení. Austrálii i celému světu dochází dle Hughese „rychle čas snížit emise skleníkových plynů“. To jediné by mohlo útes zachránit. „Čím dříve přejdeme z fosilních paliv na obnovitelné zdroje, tím lépe,“ upřesnil Hughes pro The Guardian.

Další informace:

The Guardian Great Barrier Reef at 'terminal stage': scientists despair at latest coral bleaching data

BBC News Great Barrier Reef: Two-thirds damaged in 'unprecedented' bleaching

New York Times Large Sections of Australia’s Great Reef Are Now Dead, Scientists Find