Čím více dětí, tím nižší odvody, navrhuje MPSV. Vláda návrh odložila

Jan Gruber

Ministerstvo práce a sociálních věcí na jedné straně říká, že podpora rodin s dětmi je v České republice koncentrovaná do oblasti daňových slev, což je nevhodné. Přesto však chce v tomto trendu pokračovat. Vláda projednání návrhu ve středu odložila.

Ministryně Michaela Marksová předložila vládě novelu zákona, která snižuje odvody na sociální zabezpečení lidem vychovávajícím dvě a více dětí. Doposud jsou sazby jednotné a počty dětí, o které se rodiče starají, nezohledňují. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by zákon měl společně s dalšími prorodinnými opatřeními podpořit porodnost. Vláda na svém včerejším zasedání projednávání materiálu odložila.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Cílem návrhu zákona je posílení principu zásluhovosti pracujících rodičů na výchově dětí, posílení příjmové situace rodin s více dětmi a podpora zvyšování počtu dětí v rodině, které budou v budoucnu plátci daní a pojistného. Navrhované řešení by znamenalo oproti současnému stavu snížení příjmů státního rozpočtu v rozsahu kolem čtyř miliard korun.

Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že se výše sazeb pojistného nezmění pro osoby, které nepečují o žádné dítě nebo pouze o jedno. Sazby by se naopak snížily pro rodiče, kteří vychovávají dvě a více dětí. Ti, kteří se starají o čtyři a více dětí by do solidárních systému neodváděli nic.

Proti záměru se postavilo ministerstvo financí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad vlády, Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy. Tato připomínková místa odmítla návrh Marksové především z důvodu prohlubování deficitu státního rozpočtu a nesystémovosti navrženého opatření.

Úřad vlády v rámci mezirezortního připomínkového řízení ministerstvu práce a sociálních věcí vytýkal, že návrh — jakkoli je jeho cílem zajištění dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému — je s tímto cílem v rozporu, neboť vede k významným propadům příjmům státního rozpočtu. Navíc vyšší příspěvky do solidárních systémů z důvodů vyššího počtu dětí nelze predikovat.

Ministerstvo školství pak požadovalo, aby novela zákona obsahovala komplexní podporu rodin s dětmi. Neboť záměr je třeba dát do kontextu podpory rodin s dětmi před sociální a daňový systém. Ministerstvo práce a sociálních věci se v souvislosti s tímto požadavkem odkazovalo na připravovanou Koncepci rodinné politiky.

Ta však uvádí, že výdaje podpora rodin s dětmi je v České republice výrazně koncentrovaná do oblasti daňových slev a „prakticky je realizována ministerstvem financí, což je koncepční i věcná rarita“. Česká republika má druhý nejvyšší podíl výdajů na daňové slevy rodinám na HDP mezi zeměmi OECD, který se stále navyšuje.

„Daňové slevy nadto podporují převážně rodiny s dětmi s vyšším příjmem, neboť pouze ty jsou schopny všechny daňové slevy vyčerpat,“ uvádí dále ministerstvo v Koncepci rodinné politiky a dodává, že daňové slevy: „Zároveň představují riziko pro rodiny s dětmi zejména v období hospodářského poklesu. Ty pak mohou být postiženy jak ztrátou příjmu, tak ztrátou daňových úlev. Z tohoto důvodu je důležité posílit další dva pilíře rodinné politiky — sociální podporu a veřejné služby.“

Ministerstvo na dotaz Deníku Referendum, zda si je jistého rozporu mezi vlastními materiály vědomo, uvedlo, že považuje za důležité se zaměřit především na rozvoj veřejných služeb pro rodiny, kde jsou výdaje České republiky pod průměrem zemí OECD. To ale podle rezortu práce a sociálních věcí nevylučuje podporu rodin i skrze dávkový či daňový systém.

„Podpora rodin s dětmi přes slevy na pojistném má oproti daňovým úlevám tu zásadní výhodu, že ji skutečně vyčerpají všechny pracující rodiny s dětmi — což u daňových slev je často limitováno výší příjmu, protože pouze sleva na dítě zakládá daňový bonus. Pro ministerstvo je zásadní, aby byly rodiny podporovány skrze všechny tři výše zmíněné oblasti,“ pokračovalo ministerstvo v odpovědi na dotaz.

Přesto lze namítat, že není dostatečně prokázáno, že právě finanční podpora stojí za rozhodnutím rodin pořídit si děti. Navíc návrh ministerstva zjevně cílí především na majetnější mnohočetné rodiny, ale ostatním příliš užitku nepřinese. 

Podle Českomoravské konfederace odborových svazů se naopak jako nejvhodnější prorodinná opatření jeví přímé příspěvky poskytované státem prostřednictvím sociálních dávek, například příspěvek na dítě, rodičovský příspěvek nebo porodné.

    Diskuse