Autobusy 6. dubna nevyjedou, shodly se odbory po krachu jednání s kraji

Johanna Nejedlová

Odborový svaz dopravy vyhlásil na 6. dubna celorepublikovou stávku. V některých krajích se totiž stále nepodařilo dohodnout na navýšení plateb dopravcům.

Dlouho diskutovaná stávka v dopravě za navýšení úhrad dopravcům se uskuteční 6. dubna. Po středečním jednání Odborového svazu dopravy to oznámil předseda svazu Luboš Pomajbík. Stávka bude trvat od půlnoci do půlnoci. Vedení odborů zároveň vyzvalo své členy a členky k masivní účasti. Většina dopravců již mzdy zvýšila ze svých zdrojů tak, jak stanovila vláda. Pokud však kraje neposkytnou prostředky, má podle Pomajbíka jen minimum zaměstnavatelů prostředky na dobu delší než tři měsíce.

V jednotlivých krajích se situace ve vyjednávání různí. V některých se dopravcům dohodu o navýšení prostředků vyjednat podařilo. A podle toho se ke stávce staví i jednotlivé odborové svazy. Dohoda mezi dopravci a vedením krajů vázne především v Ústeckém, Jihomoravském a Pardubickém kraji. Podle vyjádření Luboše Pomajbíka pro Deník Referendum byla ze strany krajů ochota k navýšení úhrad za dopravu, ovšem bez stanovení dohody na průběžném navyšování s ohledem na vývoj mezd a inflaci v dalších letech. Pro dopravce je taková dohoda nevýhodná, protože smlouvy s dopravci bývají uzavírány až na deset let.

„Jsem přesvědčen, že dopravní odbory velice trpělivě vyjednávaly více než rok a projevily větší zodpovědnost, než některé kraje. Stávka, kterou vyhlásily, je vyvrcholením neochoty hledat řešení ze strany některých krajů a je zcela legitimní“, uvedl předseda Českomoravské  konfederace odborových svazů Josef Středula. Vyzval všechny představitele krajů, kteří se chovají nezodpovědně, aby urychleně rozhodli ve prospěch řidičů a zabránili škodám, které by případná stávka přinesla. 

V Ústeckém kraji stávku odboráři plánovali původně na 8. března. Kvůli hrozbě pokut, kterou by po dopravcích v případě, že by autobusy nevyjely, vymáhal kraj, se ji však rozhodli odsunout a vyčkat na stávku celorepublikovou. „Jestli mají dopravci nějaké problémy, musí si je vyřešit sami,” uvedl pro Deník Referendum náměstek pro dopravu Ústeckého kraje Jaroslav Komínek (KSČM). 

Podle jeho vyjádření je kraj ochotný poskytnout dopravcům po podepsání dodatků ke smlouvám šest milionů korun. Nepředpokládá však, že by tato částka mohla vystačit dopravcům na úhradu navýšení mezd po celou dobu trvání kontraktu. „Až dopravcům nebudou stačit finance na mzdy, rozhodnou se sami od spolupráce s námi ustoupit,” říká Komínek. „Mezitím zřídíme vlastní dopravní společnost, která postupně dopravní obsluhu převezme,” dodává. Soutěžení o dopravní společnosti podle něj totiž nefunguje.

S Komínkem se v tomto ohlede shodují i odboráři. Dlouhodobě kritizují, že dopravci v soutěži o získání smlouvy s kraji musí nabídnout nejnižší cenu. Prakticky jediný způsob jak jí dosáhnout je pak udržování mezd řidičů v co nejnižší hladině. Za nízké mzdy ale nemohou najít dostatek kvalifikovaných řidičů. Podle Pomajbíka v současné době chybí na trhu minimálně pět tisíc řidičů. Průměrný věk řidičů je padesát let a v některých krajích je víc než třetina řidičů v důchodovém věku.

Ve snaze vyřešit tento problém se na konci roku 2016 vláda po jednání tripartity shodla na navýšení mezd a kompenzací za čekání pro řidiče. Řidiči tak mají od ledna dostávat osmadevadesát korun za hodinu jízdy. Loni to bylo jednasedmdesát korun. Zvýšit se má se i příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z padesáti na osmaosmdesát korun za hodinu. Průměrné náklady se nařízením vlády zvýšily takřka o tři koruny na odjetý kilometr.