Věk závislých dětí klesá, chybí pro ně odborná péče

Petra Dvořáková

Střediska léčby pro závislé nezletilé chybí ve většině republiky. Najdete je jen v Praze a v Kladně. Podle poslední studie přitom jenom v Praze a Středočeském kraji potřebuje péči přibližně pět tisíc závislých dětí.

Průměrný věk nezletilých, kteří jsou závislí na drogách, se snižuje. Snižuje se i věk pacientů se žloutenkou. V České republice přitom schází centra odborné péče zaměřená výhradně na nezletilé.

V Praze je závislým dětem určeno Detoxikační centrum pro děti a dorost při Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, což je jediné pracoviště svého druhu v republice. Dětským pacientům se věnují i v ambulanci pro léčbu závislostí při Všeobecné fakultní nemocnici.

Druhá taková ambulance funguje v Kladně. Závislé děti tak musejí za péčí putovat do Středočeského kraje nebo se léčit společně s dospělými, přestože při léčba dětských pacientů vyžaduje v závislosti na věku specifické zacházení.

Pražské detoxikační centrum zahájilo činnost v roce 2003. Zatímco tehdy se průměrný věk přijímaných pohyboval na prahu dospělosti, dnes je průměrnému pacientovi patnáct a půl roku.

„Pětadevadesát procent všech závislostí vzniká v dětství. Nejčastěji mají děti první kontakt s drogou ve dvanácti třinácti letech. Když se k nám dostanou v patnácti, už jsou na drogách zcela závislé,“ varuje zdejší primář Marian Koranda.

Žloutenkou typu A v centru trpí přibližně pětina pacientů. Tři čtvrtiny umístěných dětí tvoří dívky. To je podle Korandy dáno tím, že ty mají díky častým vztahům s dealery či vařiči k droze snadnější přístup.

Vloni se v centru léčilo 261 dětí a dalším 642 nezletilým zde poskytli ambulantní pomoc. Nejvíce pacientů má problém s pervitinem. Těch podle Korandy také přibývá, naopak prý ubývá dospívajících se strachem z jehly či HIV.

Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v Česku užívá nelegální drogy 18,5 procenta nezletilých. Ve srovnání s Evropou se však toto číslo nijak nevymyká, mladí tady nadprůměrně holdují spíše legálním drogám, alkoholu a cigaretám.

V detoxikačním centru při Nemocnici Milosrdných sester děti pobývají nejvýše dva týdny. „Nejvíce nám chybí následná péče," vysvětluje Koranda nezbytnost adiktologických ambulancí, tedy ambulancí pro léčbu závislostí, kde by děti následně mohly být zařazeny do intenzivní péče a doléčeny. Takto se podle něj po opuštění centra obvykle k drogám vrátí a detoxikační proces se musí několikrát opakovat.

„Většinou je nikdo nechce přijímat. Normálně by patřily do psychiatrických léčeben, psychiatři je ale nechtějí terapeuticky zařadit,“ objasňoval Koranda problém pro server Lidovky.cz. Děti, které v drtivé většině případů nemají zájem léčit se dobrovolně, tak často končí v ústavech, přestože mnohdy nemají problémy s chováním.

Právě dvouletý pilotní projekt pražské adiktologické ambulance zahájený v roce 2014 při 1. lékařské fakultě pražské Karlovy univerzity má na základě úzké spolupráce s pražským detoxem tento model ověřit.

I tady lékaři zaznamenali stoupající počet klientů, vloni se věnovali 338 klientů, z nichž uživatelé drog tvořili třetinu. Jejich průměrný věk je 16 let. Na rozdíl od pražského detoxu ale mezi drogově závislými převažovali chlapci.

„Nejčastěji se jedná o uživatele drog z konopí, pervitinu a alkoholu. Mezi další onemocnění se řadí poruchy nálady, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy aktivity a pozornosti, hyperkinetické poruchy chování,“ doplňuje pro Deník Referendum zdejší lékařka Lenka Šťastná.

O rok později v roce 2015 začala pracovat adiktologická ambulance pro nezletilé i v Kladně. Podle studie provedené před otevřením pražské ambulance potřebuje jenom v Praze a Středočeském kraji péči pět tisíc závislých dětí.

Podle přednosty pražské Kliniky adiktologie Michala Miovského by však taková adiktologická ambulance pro nezletilé měla být dostupná v každém kraji. Právě tento cíl si vytyčilo ministerstvo zdravotnictví. V dubnu by mělo vyhlásit dotační řízení, v rámci nějž by měla být podpora adiktologických ambulancí pro děti a dospívající prioritou.

Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Tesky Arnoštové (ČSSD) chce ministerstvo léčbu závislostí u dětí podpořit částkou asi deset milionů korun. Další ambulance by měly primárně vzniknout na Ústecku a Ostravsku.