Počet matek samoživitelek stoupá, čelí chudobě a zadlužují se

Vratislav Dostál

Počet neúplných rodin atakuje v současné době hranici dvou set tisíc. O nezaopatřené děti se přitom v devíti z deseti případů starají matky. Ženy, které samy odpovídají za vedení domácnosti, jsou často ohroženy chudobou a zadlužují se.

Počet neúplných rodin, v nichž je chod domácnosti plně závislý na příjmu jen jednoho z rodičů, roste každým rokem o několik tisíc. Zatímco v roce 2013 u nás bylo dle informací Českého statistického úřadu zhruba 165 tisíc neúplných rodin, v roce 2015 jich bylo o deset tisíc více. O nezaopatřené děti se přitom v devíti z deseti případů starají matky. Často čelí chudobě a zadlužují se.

V pouhých čtyřech procentech neúplných rodin se na jejich hospodaření podílí kromě samotného rodiče také další dospělá osoba. K tomu dochází nejčastěji, pokud rodič řeší bytovou situaci, potřebuje pomoc při výchově dětí nebo si nemůže vlastní bydlení dovolit. V drtivé většině pak dle odborníků přebírá péči o nezaopatřené děti matka. Rapidně tak přibývá matek samoživitelek.

„Samoživitelé tvoří většinu klientů naší sociálně-aktivizační služby SOS Kompas. Nejvíce, osmdesát procent, jich registrujeme na Prostějovsku,“ potvrzuje trend Jana Pěchová ze SOS dětských vesniček, které nabízejí preventivní péči terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Nejčastěji se podle ní potýkají s dluhy, problematickým bydlením či s konflikty s bývalým partnerem i dětmi.

Matky, které pečují o dítě v neúplné rodině, jsou expertů ohroženy chudobou, materiální deprivací i sociálním vyloučením. Dle zjištění společnosti KRUK se ženy nejčastěji zadlužují ve věku mezi pětadvaceti a čtyřiatřiceti lety a jejich průměrný dluh činí téměř pětadvacet tisíc korun.

„Právě v tomto věku ženy nejčastěji zakládají rodinu. Mají tak často omezené možnosti na trhu práce a v případě, že je jejich příjem pro domácnost stěžejní, se mohou dostat do vážných potíží,“ vysvětluje Pěchová.

Právě znevýhodňování žen na trhu práce je přitom podle odborníků dlouhodobým problémem. Medián mezd je totiž u žen zhruba o pětinu nižší než u mužů. Ženy také, jak vyplývá z údajů společnosti KRUK, tvoří nadpoloviční podíl nezaměstnaných, a to přesto, že často mají vyšší vzdělání než mužští uchazeči o zaměstnání.

Jednou z příčin stoupajícího počtu matek samoživitelek je dle odborníků již skoro tradiční vysoká rozvodovost. Údaje ČSÚ ukazují, že v roce 2015 skončilo rozvodem necelých sedmačtyřicet procent manželství. Více než polovina rozvodů se přitom dotýkala nezaopatřených dětí. Stále přibývá též dětí narozených mimo manželství.

Statistiky shrnující první tři čtvrtletí roku 2016 dokonce ukazují, že více než osmačtyřicet nově narozených dětí se narodilo mimo manželství. Za posledních šestadvacet let se tak počet dětí narozených mimo manželství téměř zešestinásobil.