Česká národní banka se v tom plácá

Jiří Paroubek

Jiří Paroubek předkládá svůj názor na intervence České národní banky a navrhuje kroky, které by bylo potřebné uskutečnit po zrušení těchto intervencí.

Česká národní banka dostala v poslední době těžké zásahy. Především inflace se v posledních týdnech dostává zhruba na úroveň inflačního cíle, tedy až na úroveň meziročního nárůstu cenového dvou procent (v listopadu dosáhla 1,5 a v prosinci dokonce dvou procent).

Kromě toho se koruna v posledních měsících stala předmětem zahraničních spekulantů, kteří očekávají její vcelku rychlé zhodnocení poté, co se vedení banky vrátí od dosavadní praxe udržování umělého kurzu kolem sedmadvaceti korun za euro k plovoucímu kurzu.

Korunu v prvních měsících od ukončení intervencí, které zatím stály přes osm set miliard korun, nečekají lehké časy. Její hodnota bude kolísat, ale dlouhodobě se zpevní. Každopádně bude nějaký čas doplácet na intervenční politiku České národní banky.

Je tedy v zájmu České republiky, aby k ukončení intervencí došlo co nejrychleji, bez ztrát dalších několika set miliard korun, které budou intervence v delším čase ještě stát. Objevily se informace, že k ukončení intervenčního režimu může dojít již k prvnímu dubnu. Doufejme, že to nebude apríl.

Vláda musí mít připravené programy usnadňující tvorbu nových pracovních míst. Repro DR

Ukončením intervencí se konečně otevře prostor mimo jiné k možné technologické revoluci v českém průmyslu. Jakmile se po zpevnění kurzu koruny pro české podniky sníží ceny nejdražších a nejmodernějších zahraničních technologií a strojů, bude možné začít vybavovat české továrny těmito zařízeními.

Český průmysl tak zažije technologickou revoluci a ta bude znamenat růst produktivity práce spojený s uvolňováním desítek tisíc pracovníků do dalších odvětví a také růst mezd. Vláda by mohla připravit v této souvislosti pro podniky výhodnější režim odpisování realizovaných investic.

Vláda by tomuto vývoji, který bude zahájen po ukončení intervencí a stabilizaci české koruny po počátečních výkyvech směrem nahoru i dolů, měla velmi intenzivně věnovat svou pozornost tak, aby za dva, tři roky vláda nezjistila, že prudce naopak rychle roste nezaměstnanost, což jistě není v zájmu občanů České republiky.

Vláda musí být na tuto situaci postupného uvolňování pracovních sil po zavádění nejmodernějších technologií v českém průmyslu připravena. Musí mít připravené programy usnadňující tvorbu nových pracovních míst.