Pozastavte práce na hledání úložiště, vyzývají stát zástupci dotčených obcí

Vratislav Dostál

Na sedmi lokalitách vypršela platnost stanovených průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště, stát ale usiluje o jejich prodloužení. Zástupci obcí naopak žádají zastavení prací a diskusi o koncepci nakládání s radioaktivními odpady.

K poslednímu dni loňského roku vypršela platnost stanovených průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště na sedmi lokalitách. Státní Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) by tak měla ukončit veškeré geologické práce.

Informuje o tom uskupení spolků a obcí Platforma proti hlubinnému úložišti s tím, že v posledních dnech loňského roku zahájena nová řízení o prodloužení platnosti o dva roky, rozhodnuto o nich bude ale až za několik týdnů, v případě nesouhlasu obcí a spolků spíše měsíců.

„I povolení, kterým právě skončila platnost, byla vydána v rozporu se zákonem a proto osmnáct obcí a šest spolků podalo na toto rozhodnutí ministra životního prostředí Richarda Brabce žalobu. Dodnes však nebyla rozhodnuta,“ připomíná starosta Chanovic a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Petr Klásek.

Platforma proti hlubinnému úložišti usiluje, aby zastavení prací bylo delší a mohla tak být prodiskutována a přijata nová koncepce nakládání s radioaktivními odpady, jasně definována kritéria, podle kterých bude místo pro úložiště vybíráno a také upravena legislativa, zejména přijat zákon posilující práva obcí.

Teprve pokud budou jasná pravidla, která nezmění každý ministr průmyslu, bude podle Kláska možné budovat důvěru mezi zodpovědnými státními institucemi a dotčenými samosprávami.

„Z pozice samospráv obcí a jejich občanů nevidíme za řadu roků žádný podstatný posun v problematice úložiště. V druhé polovině roku 2015 jsme se proti povolení průzkumů ohradili k soudu, ale soudní rozhodnutí stále není. A nyní státní instituce chtějí pokračovat opět proti vůli místních lidí,“ vysvětluje.

Na podporu svých cílů se členové Platformy rozhodli uspořádat již třetí ročník celostátního Dne proti úložišti a to v sobotu 22. dubna 2017. Opět se tak uskuteční řada veřejných akcí ve všech sedmi lokalitách v České republice.

    Diskuse (0 příspěvků)