Ministerstvo odmítá odškodnit chlapce kvůli následkům povinného očkování

Vratislav Dostál

Resort zdravotnictví odmítl žádost o odškodnění závažných následků povinného očkování. Zatímco rodiče dvouletého chlapce chystají žalobu, podle ministerstva jejich právní zástupkyně neprokázala, že by újma na zdraví byla důsledkem očkování.

Ministerstvo zdravotnictví odmítá žádost o odškodnění za doživotní újmu na zdraví spočívající v ochrnutí půlky obličeje téměř dvouletého chlapce z Jihomoravského kraje. Podle tiskového oddělení ministerstva se totiž nepodařilo prokázat příčinnou souvislost mezi očkováním a újmou na zdraví chlapce. Jeho rodiče se s tím nechtějí smířit a chystají žalobu proti státu.

Resort zdravotnictví odmítl odškodnění ze dvou důvodů. „Tím zásadním je, že neexistuje žádný právní titul, na základě kterého by bylo ministerstvo vůbec oprávněno poskytnout náhradu újmy v takové situaci. Vedle toho je však třeba zdůraznit, že právní zástupkyně žadatele neprokázala, že by újma na zdraví byla důsledkem podstoupeného očkování,“ vysvětlila pro Deník Referendum ředitelka odboru komunikace s veřejností resortu zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Liga lidských práv nicméně tvrdí, že chlapeček byl zcela zdravý, když byl ve věku čtyř měsíců očkován druhou dávkou hexavakcíny. Na druhý den si jeho matka všimla nepatrného nedovírání očička, po týdnu mu ochrnula celá polovina tvářičky.

„Odborní lékaři shledali, že jde o postižení v důsledku očkování. I přes veškerou léčebnou a rehabilitační péči nelze podle lékařů očekávat zlepšení. Proto rodiče chtějí pro svého synka spravedlivou kompenzaci trvalých následků, ale také kompenzaci za vynaložené náklady související s dosavadní léčbou,“ uvedla lidsko-právní organizace

Ústavní soud už téměř dva roky volá po odškodňování újmy na zdraví vzniklé povinným očkováním, avšak ministerstvo zatím připravilo pouze věcný záměr odškodňovacího zákona, který dosud nebyl zveřejněn. Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu by převzetí odpovědnosti státu za tuto újmu přispělo ke zmírnění obav rodičů z nepříznivých následků očkování.

„Podle starého občanského zákoníku nesl odpovědnost za nežádoucí účinky očkování lékař, i když při aplikaci vakcíny nepochybil. Nový občanský zákoník tuto tzv. objektivní odpovědnost zrušil, ale zároveň nebyla výslovně přenesena na stát, čímž vznikla nepřijatelná situace, že se k odpovědnosti nehlásí nikdo,“ zdůrazňuje advokátka Zuzana Candigliota, která rodinu zastupuje.

„Domníváme se, že odpovědnost státu vyplývá z obecných právních ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti, z práva na ochranu zdraví i z mezinárodních úmluv. Stát očkování nařizuje jako povinné bez možnosti volby, tak také musí nést odpovědnost za jím způsobené negativní důsledky,“ dodává Candigliota.

    Diskuse