Také Brno překročilo limit pro roční koncentraci polétavého prachu v ovzduší

Vratislav Dostál

O víkendu byl na území Brna překročen zákonem stanovený limit pro roční koncentraci polétavého prachu v ovzduší. Až do konce tohoto roku tak budou Brňané a Brňanky dýchat nadlimitní množství nanočástic prachu.

Tento víkend byl v Brně překročen zákonný limit pro roční koncentraci polétavého prachu v ovzduší. Limit byl překročen na měřicí stanici Zvonařka. Zákonem stanovený limit říká, že jen pětatřicet dní v roce můžeme dýchat nadlimitní koncentraci polétavého prachu v ovzduší.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Odteď až do konce tohoto roku budou Brňané a Brňanky dýchat nadlimitní množství nanočástic prachu,“ říká za neformální iniciativu DejchejBrno jedna z členek, Alice Kulhánková. Tato iniciativa maminek na svých stránkách znázorňuje aktuální stav polétavého prachu v ovzduší na měřicích stanicích spravovaných městem i Českým hydrometeorologickým ústavem.

Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím polétavého prachu poškozuje dýchací a srdeční ústrojí, zkracuje délku života, vede k nárůstu výskytu rakoviny o čtyřicet procent a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Dále přispívá k takovým onemocněním, jakými jsou astma, plicní choroby, rakovina plic či k poškození plodu již v prvním měsíci těhotenství.

Tuto nezákonnou situaci se iniciativa snaží zviditelňovat již čtyři roky. Bohužel brněnská radnice ani ministerstvo životní prostředí ČR zatím nepodnikají efektivní kroky k nápravě situace. Radnice v lednu 2015 deklarovala, že do března téhož roku bude mít jasný plán, jak situaci řešit. Akční plán však doposud neexistuje.

„Na radničních stránkách k ovzduší najdete aktuality až úplně dole. Loňské smogové situace na nich vůbec nebyly avizovány. Vypadá to, že ochrana zdraví místních není pro radnici priorita,“ vysvětluje Barbora Bakošová z Nesehnutí.

„Proto jsme vytvořili aplikaci Můžu dýchat?, která přehledně zobrazuje aktuální kvalitu ovzduší. Aplikace obsahuje kromě vývoje škodlivin v čase i doporučení, jaké aktivity omezit v případě zhoršeného kvality ovzduší. Je také možné z ní přímo zaslat na radnici podnět, aby přikročila ke konkrétním a efektivním řešením,” dodává.

„V říjnu letošního roku jsem konzultovala postup radnice v tomto tématu s koordinátorem strategie k ovzduší města Berlína, panem Martinem Lutzem. Byl rád, že občanské žaloby u německých soudů uspěly a on má argument pro finanční odbor k tomu, aby získal větší dotaci na realizaci opatření zlepšujících vzduch v Berlíně. Tamní radnice musí dle rozhodnutí soudů k těmto opatřením přikročit neprodleně,” uvádí příklad ze sousední země Hana Chalupská.

Obyvatelé a obyvatelky České republiky a spolky podaly před časem na ministerstvo životního prostředí několik žalob s cílem dosáhnout stejného výsledku jako v Německu.

    Diskuse