Obama fakticky zakázal další těžbu ropy a plynu z arktických vod

Petr Jedlička, Radek Kubala

Vláda dosluhujícího prezidenta nakonec vyslyšela ekology a zkomplikovala Donaldu Trumpovi jeho plán na rozšíření těžby. Pozorovatelé připomínají, že faktický zákaz se týká výhradně severských vod, nikoliv třeba Mexického zálivu.

Vláda dosluhujícího amerického prezidenta Baracka Obamy zakázala fakticky všem americkým firmám novou těžbu ropy a plynu z moře v arktické oblasti. Stalo se tak minulý pátek, necelých čtrnáct dní po volebním vítězství Donalda Trumpa, který se profiluje naopak jako zastánce těžařů.

Formálně má zákaz podobu pětiletého plánu pronájmů amerického ministerstva vnitra, které v USA nespravuje policii, ale přírodní zdroje. Plán stanovuje oblasti, pro něž budou v letech 2017-2022 vydávány těžební licence, a shrnuje podmínky těžby. Dle jeho konečného znění se nesmějí otevírat žádné nové vrty ani Beaufortově, ani v Čukotském moři.

Těžba na severu USA se tak bude moci rozvíjet pouze v Cookově zálivu na jižním pobřeží Aljašky, ovšem za přísnějších bezpečnostních a ekologických podmínek než doposud. Plnohodnotně těžit se naopak bude i nadále na jihu USA v Mexickém zálivu, kde se v roce 2010 zhroutila za velké pozornosti médií plošina Deepwater Horizon.

Právě po havárii na Deepwater Horizon zahájili američtí ekologové mohutnou kampaň proti hlubokomořské těžbě. Těžba v divokých arktických vodách je přitom vnímána jako mnohem nebezpečnější a v případě havárie pro ekosystémy destruktivnější než u jižního pobřeží USA.

„Plán zohledňuje unikátní charakter arktické přírody i klesající zájem průmyslu o danou oblast. Je to určitě cesta vpřed,“ uvedla pro Los Angeles Times Obamova ministryně vnitra Sally Jewellová s odkazem na loňský krok britsko-nizozemské ropné společnosti Shell, která se sama rozhodla od záměru na těžbu ropy v Arktidě upustit.

Reakce na zákaz a debata nad důvody

Dle části komentátorů stojí za schválenou podobou plánu Obamovo rozhodnutí na poslední chvíli zabránit rozšíření těžby ve zvláště rizikových podmínkách — I v případě, že Trump nechá plán přepracovat, totiž bude trvat několik let, než se v oblasti začne opravdu těžit. Další komentátoři ovšem upozorňují, že Obama a jeho vláda se k omezení těžby chystaly už dlouho a nezávisle na Trumpovi, spíše pod tlakem kampaní ekologických organizací.

Právě ekologové byli také skupinou, která přijala Obamův zákaz nejnadšeněji.

Největší kritika zazněla naopak z řad republikánů. Senátorku za Aljašku Lisu Murkowskou podle BBC zákaz přímo rozzuřil — prezident podle ní opět nevyslyšel hlas většiny a přidal se na stranu menší části politické reprezentace, která svět vnímá výhradně skrze environmentální hledisko.

Podobná přitom byla i reakce fosilního průmyslu. „Arogance tohoto rozhodnutí je bezbřehá, nicméně není překvapivá,“ uvedl pro britskou stanici Randall Luthi, prezident National Ocean Industries Association, která těžbu ropy mimo pevninu propaguje.

Další informace:

ABC News Obama Blocks New Oil, Gas Drilling in Arctic Ocean

BBC News Obama bans new oil drilling in Arctic Ocean

Politico Obama cuts Arctic waters from five-year drilling plan

IFL Science President Obama Has Banned All Offshore Oil Drilling In Arctic