Rozvoj jaderné energetiky u nás je mimo realitu, tvrdí ekologická organizace

Jaroslav Bican

Hnutí DUHA zveřejnilo srovnání ekonomických odhadů jaderných plánů u nás s realitou rozestavěných či projektovaných elektráren v Evropě. Uvedené příklady podle ekologické organizace potvrzují, že investice do jaderné energie se nevyplatí.

Státní energetická koncepce počítá s masivním rozvojem jaderné energetiky, aniž bere v úvahu náklady rozestavěných či projektovaných jaderných elektráren v Evropské unii, upozorňuje Hnutí DUHA. Ekologická organizace poukazuje na to, že tři rozestavěné jaderné elektrárny se potýkají s prodražením na dvojnásobek až trojnásobek původního rozpočtu. Čtvrtý, teprve připravovaný projekt, vykazuje již nyní podstatně vyšší náklady na výrobu elektřiny, než o jakých uvažují české plány.

Energetická koncepce České republiky neobsahuje žádnou variantu, která by nepočítala s rozvojem jaderné energetiky, přičemž výroba jaderné elektřiny má vzrůst o 60 až 100 %. Preference jádra se přitom podle Hnutí DUHA nezakládá na reálných cenových odhadech. Ty jsou výrazně nižší než v případě britského Hinkley Point — projektu, který v přípravě na výstavbu pokročil v Evropě nejdál, ani nezohledňují několikanásobné zdražení již rozestavěných elektráren na Slovensku, ve Francii či Finsku.

Podkladová analýza ministerstva průmyslu a obchodu ke státní energetické koncepci počítá s investičními náklady zamýšlených českých reaktorů na úrovni 5 230 €/kW bez nákladů na pořízení úvěru. Přitom podle poslední verze smlouvy mezi britskou vládou a společností EDF má být elektrárna Hinkley Point C postavena za 17,6 miliard liber v dnešních cenách, což odpovídá 6 395 €/kW.

Tento rozdíl je podle ekologické organizace způsoben tím, že v českém případě jde jen o teoretický propočet a v britském už o časově pokročilejší a proto realističtější údaj ze smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem.

Rozdíl mezi garantovanou a tržní cenou zaplatí daňoví poplatníci 

Rozdíl v investičních nákladech se promítá i do garantovaných výkupních cen, zatímco ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje potřebnou garantovanou výkupní cenu na 66 až 86 eur za megawatthodinu, pro projekt Hinkley Point byla schválena na úrovni 118 €/MWh. Hnutí DUHA tak upozorňuje na to, že vzhledem k tomu, že evropská tržní cena elektřiny je kolem 30 €/MWh, rozdíl doplatí zákazníci.

„Vládní plány na velký rozvoj české jaderné energetiky stojí na písku, vycházejí totiž z nereálných cenových předpokladů. Jako bychom žili na pustém ostrově a ne uprostřed Evropy,“ komentuje uvedené údaje energetický expert Hnutí DUHA Karel Polanecký, který připomíná, že všechny aktuálně rozestavěné evropské jaderné elektrárny spojuje to, že během plánování i výstavby několikanásobně vzrostla jejich cena.

„Odhady, na kterých staví česká energetická koncepce, to ignorují a jsou proto nepřiměřeně optimistické. Vycházejí z předpokladu, že se uvažované české jaderné reaktory vyhnou všem potížím, kterých se nedokázali vyvarovat Britové, Francouzi, Finové či Slováci,“ vysvětluje Polanecký a dodává: „To je však nereálné. Místo sázky na jadernou kartu je lepší připravit takovou variantu energetické koncepce, která nebude počítat s rozvojem jaderné energetiky.“

Růst nákladů na výstavbu elektráren se podle Hnutí DUHA netýká jen přípravné fáze, ale zpravidla pokračuje i po jejím zahájení. U rozestavěných evropských jaderných elektráren se navýšil rozpočet mezi zahájením výstavby a dneškem z 3,3 na 10,5 miliardy eur ve francouzském Flamanville a z 2,8 na 5,4 miliardy eur ve slovenských Mochovcích.

Výsledkem jsou miliardové ztráty velkých jaderných firem (Areva, Toshiba — Westinghouse) či arbitrážní spory mezi dodavateli a odběrateli (Areva proti TVO — společnosti, která si objednala další rozestavěnou a prodražovanou jadernou elektrárnu Olkiluoto ve Finsku).

Další evropský jaderný projekt, který se výrazně přiblížil stavbě, jsou dva nové bloky v maďarské jaderné elektrárně Paks. Letošní studie společnosti Candole Partners ukazuje, že výstavba zdejších reaktorů není ekonomicky smysluplná pro žádný z pravděpodobných scénářů vývoje cen elektřiny a souvisejících komodit.

„Investice do maďarské jaderné elektrárny Paks II je naprosto nesmyslná. I pokud počítáme s velmi optimistickými čísly maďarské vlády, tak zjistíme, že investice se nikdy nevrátí. A to i vzroste-li cena elektřiny na dvojnásobek dnešní hodnoty v cenové úrovni roku 2015,“ uvedl analytik Candole Partners Jan Ondřich.

Podporu, tedy rozdíl mezi tržní cenou a cenou, kterou Paks II potřebuje, aby se investice vrátila, podle něho zaplatí maďarští daňoví poplatníci. „Evropská unie by měla tuto podporu zakázat, neboť zásadně omezí konkurenční prostředí na trhu výroby elektrické energie,“ zdůraznil Oldřich.