Věda proti všem

Radovan Bartošek

V mýtickém boji dnes na jedné straně stojí zlý „nový světový řád“, který se snaží lidstvo podmanit pomocí vědy, a na druhé mýtický „obyčejný člověk“. Skutečný boj se však odehrává na úplně jiných frontách a obyčejný člověk v něm prohrává.

Byl to strhující zápas. I Se-dol, jeden z nejlepších hráčů go na světě, zkřížil svůj mozek s algoritmy AlphaGo, počítačovým programem pro hraní go, který vyvinula firma Deep Mind, která je součástí Googlu. Zápas na pět partií skončil k překvapení všech drtivým vítězstvím umělé inteligence. Počítač triumfoval čtyřikrát, člověk jen jednou.

Go bylo považováno za jednu z posledních oblastí, ve které měl lidský mozek nad umělou inteligencí převahu. Klade totiž mnohem větší důraz na strategické uvažování, intuici a kreativitu hráče, než třeba šachy. I tuhle lidskou doménu však Skynet dobyl.

Totiž, Skynet… AlphaGo bylo na Skynet přejmenováno novináři. Ze zábavy pro pár nerdů to rázem dělá něco hrozivého a tajemného. AlphaGo by byl skvělý název pro zubní pastu, ale jaderný holokaust asi nerozpoutá. A v tom možná bude jádro problému. Skynet jako symbol moci, které je člověk podřízen, nás děsí a fascinuje zároveň. Jakákoli „vyšší moc“ vymezuje prostor, ve kterém můžeme sami sebe chápat a utvářet. Je partnerem v dialogu, něčím, k čemu se můžeme vztahovat.

Kdysi tuhle práci dělal Bůh, jenže tomu jsme v Evropě dali padáka. I na druhé straně Atlantiku dělá jen na poloviční úvazek. A tak za něj spíš podvědomě hledáme nějakou náhradu.

Jedním z možných kandidátů na božství je věda. Kromě vědců jí nikdo nerozumí a do našeho života přesto zasahuje zcela zásadním způsobem. Věda vytváří věci, které člověka překonávají, jsou tajemné a nepochopitelné.

Jestliže je věda bohem, očekáváme od ní božské intervence. Když mluvíme o AlphaGo jako o Skynetu, přisuzujeme mu vlastnosti plnohodnotné umělé sebe-vědomé inteligence a napjatě čekáme, kdy převezme kontrolu nad ostatními počítači a stroji a obskládá nám kameny v zahradním jezírku. Ačkoli je to zcela absurdní.

Věda vytváří věci, které člověka překonávají, jsou tajemné a nepochopitelné. Foto discovermagazine.com

Ale nejde jen o AlphaGo. Věda se totiž v postmoderním mýtu stává nástrojem zla. V různých derivátech lidového new age dochází k vytváření vpravdě manichejského vidění světa: na jedné straně stojí ďábelský „nový světový řád“, který se snaží lidstvo pomocí vědy podmanit, a na straně druhé je bojovník světla, mýtický „obyčejný člověk“.

Ten pomocí svého pocitu a úsudku broušeného facebookem odhaluje pletichy zla jako očkování, chemtrails, antibiotika, mobilní sítě, ovládání počasí nebo mikrovlnky. Za svůj hlavní úkol považuje to postavit proti magii zla svou magii dobra. A tak baští homeopatika, zapíjí je průmyslovým bělidlem a cítí se při tom politicky.

Jenže AlphaGo není Skynet. Bozi a démoni konspiračních teorií neexistují. Globální elity se neschovávají v žádných stínových vládách, ale hrdě se producírují na titulních stranách časopisu Forbes a všem bojovníkům s chemtrails se nanejvýš hlasitě smějí. Ten skutečný boj za změnu světa se odehrává na úplně jiných frontách a obyčejný člověk v něm prohrává. I díky tomu, že solidaritu s válečnými uprchlíky vyměnil za boj s očkováním.

Dějiny prostě nelze zaříkat, stejně jako nejde globální migraci zastavit zakopáváním vepřových amuletů. Řešením světových krizí může být pouze vzájemná solidarita utlačovaných. I přes čestnou prohru I Se-dola tak stále platí, že hlavním protivníkem člověka není počítač, ale člověk.