Na hodnoty nelze rezignovat

Redakce DR

Zveřejňujeme výzvu českých spisovatelů generálnímu sponzorovi Českého slavíka ve věci ocenění skupiny Ortel. Svým dosavadním mlčením Karlovarské minerální vody Ortel legitimizují. Literární obec každopádně na hodnoty rezignovat nemůže.

My, čeští spisovatelé, vyzýváme sponzora Českého slavíka Karlovarské minerální vody, aby se jasně morálně distancoval od hodnot zpěváka Tomáše Ortela a jeho skupiny, jenž se umístil v této soutěži na třetím místě.

Standardní úlohou generálního partnera jistě není kádrovat vítězné interprety. Toto ovšem neplatí, pokud jsou hodnoty interpreta v přímém rozporu s deklarovanými hodnotami sponzora a sponzor se tak dopouští pokrytectví a kompromitace své značky.

Mezi oficiálně deklarované základní hodnoty Karlovarských minerálních vod patří „vynikající pověst“, „kvalita vytvářející hodnotu“ a „respektování etických pravidel“. Ortelova píseň je neoficiální hymnou extrémně pravicové Dělnické strany, Ortel je jedním ze zakladatelů otevřeně neonacistické kapely Conflict 88, v klubech, kde Ortel koncertuje, ruší „normální“ kapely své koncerty.

V klubech, kde Ortel koncertuje, ruší „normální“ kapely své koncerty. Repro youtube.com

Svým dosavadním mlčením vysílají Karlovarské minerální vody signál, že toto vše je v pořádku, Ortel legitimizují. V oficiálních Pravidlech a podmínkách soutěže Český slavík Mattoni se přitom píše, že tvorba a projevy soutěžícího nesmí být v rozporu s „dobrými mravy, pravidly slušnosti“, nesmí „nabádat k násilí, agresivnímu chování, jakékoliv formě diskriminace nebo potlačování lidských práv a svobod“.

Jako spisovatelé cítíme potřebu tohoto apelu také proto, že Karlovarské minerální vody prostřednictvím své značky Magnesia sponzorují i významnou literární cenu Magnesia Litera a zdá se být těžko představitelné, aby firma, jež se nedistancuje od zpěváka, jenž zpíval „bijte židovské psy“, předávala při příštím ceremoniálu cenu třeba Chaimu Ciganovi alias Karolovi Sidonovi, bývalému pražskému a zemskému rabínovi.

Kultivovaný sponzoring se vyznačuje sdílením hodnot. Co to znamená v okamžiku, kdy sponzor na hodnoty rezignuje? Literární obec každopádně na hodnoty rezignovat nemůže.

Petra Hůlová

Adam Borzič

Ivan Binar

Irena Dousková

Vít Janota

Jan Burian

Jonáš Hájek

Básník Ticho

Ondřej Hanus

(Signatáři jsou členy Asociace spisovatelů, reprezentují zde však pouze svůj osobní názor.)