Průzkum: Více než dvě třetiny Čechů chtějí chránit divočinu

Vratislav Dostál

Jedenasedmdesát procent lidí si myslí, že je potřeba chránit divokou přírodu v České republice. Divočina přitom pokrývá pouhé tři desetiny procenta území českých zemí. Podle expertů by bylo vhodné její rozlohu několikanásobně zvětšit.

Plných jedenasedmdesát procent lidí si myslí, že je potřeba chránit divokou přírodu v České republice. Vyplývá to z aktuálního a širokého šetření katedry environmentálních studií při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity o postojích našich obyvatel k ochraně divočiny.

Divočina, tedy území ponechané přirozenému přírodnímu vývoji, pokrývá pouhé tři desetiny procenta území České republiky. Podle odborníků by bylo vhodné rozlohu divoké přírody několikanásobně zvětšit. I v průzkumu se největší skupina lidí vyslovila pro to, aby divoké přírodě byl ponechán větší prostor.

Podle Elišky Vozníkové z Hnutí DUHA jde o výbornou zprávu: „Češi si cení divočiny a chtějí jí více. Nyní jsou však přírodnímu vývoji ponechány pouhé tři desetiny procenta naší krajiny. Toto území by se mohlo několikanásobně rozšířit ku prospěchu přírody i lidí. Je potřeba hledat nová území, kde dáme přednost divočině, ale zároveň do ní umožníme vstup ohleduplným návštěvníkům.“

Za největší hrozby pro zachování divoké přírody považují lidé nešetrnou těžbu dřeva a zástavbu. Divočina by se podle výzkumu měla chránit především proto, že v ní žijí ohrožené druhy živočichů a rostlin. Lidé podporují výskyt rysů, divokých koní, zubrů a vlků.

Lidé jsou si vědomi také nutných omezení při pohybu divočinou. Kolem osmi z deseti respondentů šetření si myslí, že by se v těchto místech neměl rozdělávat oheň a chodit mimo stezky. „Lidské zásahy se tu omezují jen na turistické stezky, přístřešky a další nezbytná zařízení pro výletníky. Nesmí se tu těžit dřevo ani stavět hotely, lanovky, zábavní centra a podobně,“ připomíná Vozníková.

Poslanecká sněmovna bude letos na podzim projednávat vládní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle navrženého znění zákona má zabírat většinu území našich národních parků divočina. „Chtějí-li se poslanci přiblížit přáním lidí, měli by z novely odstranit například přehnané požadavky na protipožární ochranu či zbytečnou povinnost kácet stromy,“ uvedla expertka Hnutí DUHA.