Zelení chtějí omezit marže pojišťoven u povinného ručení

Vratislav Dostál

Zelení navrhují zastropovat hrubé marže pojišťoven u povinného ručení na maximálně dvaceti procentech. Za loňský rok tyto marže činily téměř sedmadvacet procent. Stávající právní úprava žádné limity nestanovuje.

Senát bude ve středu projednávat novelu zákona, která má omezit hrubé marže pojišťoven u povinného ručení na maximálně 20 procentech. Za loňský rok tyto marže činily téměř 27 procent. Současná právní úprava žádné limity v této oblasti nestanovuje.

Novelu předkládá Libor Michálek, který byl do horní komory zvolen s podporou Strany zelených a Pirátů. Podporují ji také ostatní senátoři zelených. Novela navrhuje, aby se pojistné platilo zálohově podobně jako je tomu při platbách za elektřinu či plyn.

Po skončení období by klienti dostali vyúčtování od pojišťovny, které by se vztahovalo k celkovému rozdílu mezi přijatými a vyplacenými platbami u povinného ručení všech klientů dané pojišťovny. Pokud by hrubé marže přesáhly dvacet procent, klient by měl nárok na vrácení části pojistného.

„Povinné ručení patří k povinným pojištěním a musí být ze zákona uzavřené pro každé vozidlo. Mělo by být tedy regulováno podobně, jako je tomu například u povinného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci," vysvětluje Libor Michálek.

Zdůrazňuje přitom, že limit nákladů na správní režie pojišťoven u tohoto pojištění činí čtyři procenta. „My navrhujeme u povinného ručení strop pro hrubou marži ve výši dvaceti procent,” dodává senátor.

V letech 2011 až 2013 se přitom podle jeho zjištění výše hrubých marží pojišťoven u povinného ručení pohybovaly mezi 15,7 a 18,4 procenty, loni ale marže narostly na téměř sedmadvacet procent. Pojišťovny totiž především v souvislosti s platností nového občanského zákoníku zvýšily ceny povinného ručení až o deset procent, k odpovídajícímu zvýšení pojistného plnění ale nedošlo.

„Iniciativa zelených senátorů je klasickým případem obhajoby zájmů spotřebitelů. Ochrana spotřebitelských práv patří k prioritám Strany zelených. Pojišťovny by neměly neomezeně vydělávat na pojištění, které je povinné ze zákona,“ tvrdí Jana Drápalová, předsedkyně Strany zelených.

Senátoři chtějí ponechat prostor pro zachování dostatečné ziskovosti pojišťoven, cílem novely je zároveň snížení provizí pojistným zprostředkovatelům a správních režií pojišťoven. „Pokud by tento model platil již v roce 2014, pojišťovny by klientům vracely za loňský rok částku téměř 800 milionů korun,“ uvedli zelení.