O mávání červenými kartami na pražském magistrátu

Marta Semelová

Marta Semelová píše o dlouhodobých poměrech na pražském magistrátu. Na prohřešky platí v Praze dvojí metr.

Nekonečný příběh tunelu Blanka, tanečky kolem karty opencard, zašmodrchaná historie Škodova paláce, prapodivný nákup tramvají, neuvěřitelná smlouva s Veolií a další a další kauzy, smlouvy a nákupy, za které byly vyhozeny miliardové částky z veřejných peněz. Kšefty, jež někomu přinesly pohádkový zisk, zato město zplakalo nad výdělkem. Diletantismus nebo záměr? Amatérismus, korupce, hloupost a zároveň vychytralost? Myslím, že směska toho všeho.

Výsledkem je, že se nejbohatší město v republice topí v dluzích, přičemž na ulicích se pořádají sbírky tu na zdravotně postižené, jindy na nemocné děti a ve schránkách na dopisy každou chvíli nalézáme složenky s prosbami o zaslání jakékoliv finanční částky na různá školská a sociální zařízení.

Kdo je za tento stav zodpovědný? Jak je možné, že důchodce, který nezaplatí nájem, protože na něj nemá, se ocitne na ulici? Jak je možné, že dítěti, za něž rodiče neplatili poplatek za odvoz odpadu, hrozí s dosaženou plnoletostí rokem věku exekuce?

A na druhé straně pak ti, kteří mají s péčí řádného hospodáře řídit město, mohou všechno. Mohou rozfofrovat peníze v neprůhledných smlouvách, mohou zadávat nevýhodné zakázky, mohou prodávat za hubičku majetek a pozemky města, aby ho následně zpětně vykupovali za mnohonásobně vyšší cenu. To vše, aniž by museli čelit následkům.

Výsledkem pražských korupčních kauz je, že se nejbohatší město v republice topí v dluzích, přičemž na ulicích se pořádají sbírky... Foto Archiv redakce

Orgány činné v trestním řízení tyto kauzy (až na několik výjimek) nevidí, jakkoli jsou denně propírány médii. Povyk spouští paradoxně někdo jiný - konkrétně ODS a TOP 09, tedy právě ty strany, které byly u toho, a které za současný stav nesou zodpovědnost. Právě ty strany se dnes tváří jako jediné spravedlivé. Jako by jim šlo hlavně o to, zakrýt vlastní vinu a pochybení. Nemají jejich silácké výzvy pouze odvrátit pozornost od skutečnosti, že dnes se musí řešit všechny ty problémy, které samy způsobily?

Primátorka Krnáčová se dopustila skutečně vážného pochybení, když souhlasila s tím, aby město na právní služby najalo jednu z protistranou doporučených firem s tím, že majitel Škodova paláce ještě nabízel, že vše zaplatí. Ovšem pomyslné mávání červenými kartami ze strany TOP 09 a ODS silně připomíná ono známé „zloděj křičí: chyťte zloděje“.

Může to vypadat i jinak

My, zastupitelé za KSČM, máme svědomí čisté. Dlouhodobě na všechny nešvary upozorňujeme při jednání zastupitelstva i na výborech, předkládáme konkrétní návrhy, žádáme řešení a vyvození odpovědnosti. I v současné době upozorňujeme na to, co považujeme za nedostatečné. Požadujeme třeba více komunikace vedení s opozicí nebo větší zapojení občanů do rozhodování města.

Na rozdíl od pravicové opozice ale zároveň podporujeme všechny dobré záměry současného vedení města: zřízení fondu pro sociální bydlení, zlevnění MHD, třeba dotace na opravy či vybudování základních a mateřských škol nebo nulovou toleranci hazardu. Chceme posilovat úlohu zastupitelstva a občanů v rozhodování o podstatných otázkách života a rozvoje Prahy.

I nadále hodláme bojovat proti korupci - výběrová řízení musí probíhat pod přísnou kontrolou zastupitelstva a veřejnosti. Chceme pokračovat v úsilí o zajištění dostupného bydlení pro všechny, o navrácení distribuce pitné vody a odpadového hospodářství pod kontrolu města, rozšíření sociálních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením.

Chtěli bychom doplnit síť poliklinik odborných a praktických lékařů s lékařskou a lékárenskou pohotovostí. Pokud jde o bezpečnost, považujeme za nutné, aby byli policisté a strážníci v ulicích. Hodně je toho třeba řešit v dopravě: namátkou dostavba okruhu nebo výstavba dalších tras metra; míníme také iniciovat odbornou diskuzi o přepravování koncepce městské hromadné dopravě zdarma. Za důležitou považujeme rovněž péči o životní prostředí - proto se soustřeďujeme na rozšíření parků a úpravu zelených vltavských břehů pro pěší, cyklisty a vodáky.

K tomu, abychom naše priority mohli prosadit, potřebujeme v zastupitelstvu silné zastoupení. Naším cílem je proto posílit náš zastupitelský klub. Ve vedení města jsou nám nejblíže subjekty od středu doleva; na konkrétních krocích jsme však ochotni spolupracovat s každým, bez ohledu na politické zařazení. Úřady tu totiž musí být především pro občany, ne naopak.