Vláda přijala strategii rozvoje sociálních služeb

Vratislav Dostál

Vláda Bohuslava Sobotky přijala dokument, který definuje základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb. Cílem ministerstva práce je dosáhnout stavu, kdy bude stát schopen systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb.

Koaliční vláda ČSSD, hnutí ANO a lidovců přijala na svém pondělním jednání materiál předložený ministerstvem práce a sociálních věcí, který definuje základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb pro rok 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb má postupně sjednotit způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb. Strategie jasně popisuje vize, cíle a jednotlivá opatření pro letošní rok.

„V sociálních službách máme jasné priority: dostupnost, kvalita služeb a transparentní financování. Veřejnost musí vědět kde a jak sociální sužby pomáhají a na co jsou naše společné peníze vynaloženy,“ uvedla ministryně práce a sociálních služeb Michaela Marková-Tominová.

„Kvalitní pomoci docílíme tím, že budeme pokračovat v trendu postupného snižování počtu osob v ústavních sociálních službách. Ruku v ruce budeme postupně navyšovat kapacitu v neústavních a komunitních službách, které se svým klientům dokáží věnovat individuálně,“ dodala s tím, že u jednotlivých druhů služeb by měl vzniknout takzvaný odborný standard, který definuje kritérium odbornosti nutné pro poskytované služby.

K větší profesionalizaci vedení organizací by měla přispět kvalitnější metodika, podle ministerstva práce se počítá také s vyšší kvalitou vzdělávání v oblasti sociálních služeb. V neposlední řadě dokument uvádí, že dojde k posílení úlohy krajů a obcí při jejich podílu na zajištění sociálních služeb. Návrh strategie vznikl ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, sociálními partnery a ostatními resorty.

Pro období let 2016 až 2020 bude zpracován návazný dokument, a to za spolupráce zástupců všech výše zmiňovaných a zainteresovaných stran. Tyto zástupce bude MPSV oslovovat v lednu 2015, aby vyslali své představitele, kteří se na novém dokumentu budou podílet.

Důvodem pro vypracování strategie zvlášť na rok 2015 a dále na roky 2016 až 2020 je podle tiskového odboru ministerstva především fakt, že v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách bude docházet k podstatným změnám v systému sociálních služeb, které by strategie měla reflektovat.