Deník Referendum vychází už pět let: díky svým čtenářům

Redakce DR

U příležitosti pátého výročí naší existence se obracíme na své čtenáře se zprávou o drobných úpravách našich stránek, o našich plánech a s pozváním k našemu společnému dílu.

Deník Referendum poprvé vyšel 29. listopadu 2009. Existujeme tedy přesně pět let a sedmnáct dní. Vydali jsme přes devatenáct tisíc textů, naše stránky navštěvuje zhruba pět tisíc čtenářů denně a přivedli jsme do veřejné debaty nové autorské osobnosti. Myslíme, že mezi českými médii už máme své pevné postavení.

Jak jsme již předestřeli na stránkách našich novin počátkem září, věříme, že po několika obtížných letech vstupujeme do nové, snad příznivější etapy. Naše zázemí funguje lépe než dříve, daří se nám získávat granty a další podporu.

Založili jsme reportážní oddělení a obě naše reportérky, Saša Uhlová a Zuzana Vlasatá, přinesly už během prvních tří měsíců své práce důležité texty o možnostech zlepšovat situaci znevýhodněných lidí na okraji společnosti, o inspirativních trendech nejen v komunální politice či o neoprávněných privilegiích bohatých a vlivných lidí.

Během pěti let naší existence se podstatně proměnila mediální i politická krajina, v níž působíme. Coby principiální opozice jsme přečkali vzestup a pád Nečasovy vlády. Nyní, po vpádu Andreje Babiše do vlády a médií, sledujeme nově vznikající mediální projekty. Jádro původní redakce MF Dnes začalo vydávat Reportéra, z bývalých Lidovek se stalo Echo. Se sympatií sledujeme, že radikální mladá levice získala svou platformu v A2larmu.

Všem kolegům přejeme zdar. Sami dobře víme, jak je obtížné obstát. Necítíme se ovšem ohrožováni konkurencí. Věříme, že pro noviny, které chtějí rozvíjet humanitně-demokratickou tradici novinářství je tu místa dost.

Média nemohou být skutečně svobodná, nemají-li zázemí primárně ve svých čtenářích. Oligarchové a finanční skupiny mohou být pro redakce možná zárukou pohodlí a stability, my ale chceme spoléhat spíš na lidi, jako jsme my sami.

Naše budoucnost zůstává ve vašich rukou

V Deníku Referendum za uplynulých pět let skutečně vyšlo již přes devatenáct tisíc textů. Ovšem o poznání zajímavějším číslem je výše příspěvku našich drobných dárců. Od roku 2011, kdy jsme založili nadační fond, se jedná o více než dva miliony korun. Bez nich bychom dávno zanikli.

Počínaje dneškem na našich stránkách nastává několik změn. Zpřehlednili jsme stránky Nadačního fondu Nezávislosti DR. Svým dárcům poskytneme lepší servis než dosud.

Vedle toho chceme pro všechny dosavadní zájemce — je jich přes tisíc — konečně znovu zprovoznit měsíční zpravodaj s výběrem nejzajímavějších textů, které jsme vydali. Ostatní úpravy zpříjemňující zacházení s našimi stránkami jistě objevíte sami.

Další zpestření obsahu i vylepšení stránek připravujeme na příští rok. Jednoznačně chceme posilovat reportážní oddělení a rozšiřovat autorský tým.

V Deníku Referendum se snažíme pohybovat na hraně mezi současným mediálním mainstreamem a jeho principiální kritikou. Věříme, že právě to je cesta, jak s co největší účinností proměňovat obsah veřejné debaty a přispívat tak k příznivým změnám světa kolem nás. Pracujeme, seč stačíme, ale je též na vás, našich čtenářích, s jakou silou toho budeme schopni.

Do konce tohoto roku bychom se s vaší pomocí rádi pokusili navýšit celkový objem prostředků z trvalých příkazů tak, aby se nám podařilo v redakci zřídit alespoň jedno nové pracovní místo, pro dalšího člověka v reportážním oddělení.

Jak k tomu můžete přispět? Můžete-li si to jen trochu dovolit, budeme vděční, zavedete-li si trvalý platební příkaz na účet našeho nadačního fondu. Pomůže a potěší samozřejmě i jakákoliv jednorázová částka. Pravidelná podpora je pro nás ovšem jistota i závazek.

Přejeme vám příjemné svátky. Jsme rádi, že vás máme.

  Diskuse
  January 1, 2015 v 12.03
  Přeji celé redakci i všem čtenářům Deníku Referendum hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2015.
  Ať se daří nám všem!
  January 1, 2015 v 13.25
  Děkujeme
  Paní Hájková,

  moc děkujeme! I my přejeme vše dobré Vám, i všem našim čtenářům.