Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum

Podpořte nezávislé, jedinečné noviny. Díky příspěvkům čtenářů můžeme vycházet a zlepšovat svou kvalitu. Příspěvky shromažďuje a spravuje Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum.

  • Velikost textu + -

Prosíme, vyberte si, jak přispět.

Trvalý příkaz

Váš pravidelný měsíční příspěvek nám nejlépe umožní plánovat naše výdaje. Prosíme vás proto, abyste upřednostnili tuto cestu.

Nenechte se odradit bankovním poplatkem, při převodu na účet nadačního fondu je poplatek snížen na 1 Kč. Příspěvky Nadačnímu fondu Deníku Referendum jsou odpočitatelné z daňového základu.

Vyberte částku, kterou chcete každý měsíc převádět:

100 Kč 300 Kč 600 Kč 1000 Kč 3000 Kč
Jiná

Nyní prosíme, vyplňte kontaktní údaje. Po vyplnění kontaktních údajů vám přijde na váš mail číslo účtu a variabilní symbol.* Příjde Vám na něj variabilní symbol a jednou za měsíc zpráva o stavu nadačního fondu.
** Nutná k zaslání výroční zprávy, potvrzení pro daňové přiznání.

Nepovinné údaje
Vyplněním registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete explicitní souhlas se zpracováním vámi zadaných osobních údajů Nadačním fondem Nezávislosti Deníku Referendum, se sídlem na náměstí 28. října 1104/17, 602 00 Brno, IČ 29265886. Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum bude vaše osobní údaje spravovat za účelem výkonu činností stanovených svým Statutem a vyřizování zákonných nároků přispěvatelů. Zpracování osobních údajů se řídí zásadami GDPR. Pokud si přejete své údaje spravovat, měnit nebo vymazat nebo máte jakékoli další otázky, kontaktujete nás prosím na emailu nfndr@denikreferendum.cz.Jednorázový příkaz

Jakýmkoli převodem na číslo účtu: 2000737714/2010. Váš příspěvek je odpočitatelný z daňového základu. Kontaktujete nás kvůli podrobnostem na adrese nfndr@denikreferendum.cz.