Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum

Podpořte nezávislé, jedinečné noviny. Díky příspěvkům čtenářů můžeme vycházet a zlepšovat svou kvalitu. Příspěvky shromažďuje a spravuje Nadační fond Nezávislosti Deníku Referendum.

  • Velikost textu + -

Prosíme, vyberte si, jak přispět.

Trvalý příkaz

Váš pravidelný měsíční příspěvek nám nejlépe umožní plánovat naše výdaje. Prosíme vás proto, abyste upřednostnili tuto cestu.

Nenechte se odradit bankovním poplatkem, při převodu na účet nadačního fondu je poplatek snížen na 1 Kč. Příspěvky Nadačnímu fondu Deníku Referendum jsou odpočitatelné z daňového základu.

Vyberte částku, kterou chcete každý měsíc převádět:

100 Kč 300 Kč 600 Kč 1000 Kč 3000 Kč
Jiná

Nyní prosíme, vyplňte kontaktní údaje. Po vyplnění kontaktních údajů vám přijde na váš mail číslo účtu a variabilní symbol.* Příjde Vám na něj variabilní symbol a jednou za měsíc zpráva o stavu nadačního fondu.
** Nutná k zaslání výroční zprávy, potvrzení pro daňové přiznání.

Nepovinné údaje
Jednorázový příkaz

Jakýmkoli převodem na číslo účtu: 2000737714/2010. Váš příspěvek je odpočitatelný z daňového základu. Kontaktujete nás kvůli podrobnostem na adrese nfndr@denikreferendum.cz.