Na světě žije doposud přes 35 milionů lidí ve stavu faktického otroctví

Petr Jedlička

Podle výroční zprávy Walk Free Foundation počet novodobých otroků spíše vzrůstá. Nejvíce jich žije v Indii, na 37 tisíc však také v České republice.

Otroctví ze světa nezmizelo, spíše naopak. Vyplývá to z výroční zprávy australské nevládní organizace Walk Free Foundation (WFF), která fenomén systematicky sleduje. V roce 2013 žilo dle kvalifikovaného odhadu WFF ve stavu faktického otroctví 29,8 milionu lidí ve 167 zemích světa, nejvyspělejší státy nevyjímaje. Letos to bylo 35,8 milionu. Příslušnou zprávu vydala WFF v minulém týdnu.

„Převažující část nárůstu (v odhadech pro léta 2013 a 2014) je třeba připsat zpřesnění metodologie a nástrojů měření (...) zřejmé je ale, že závažnost problému neklesá,“ uvádí autoři v materiálu.

Otroctví v tradičním pojetí — tedy druh vlastnictví či systém vlastnických vztahů, ve kterém je člověk-otrok v pozici řadové věci, resp. majetku svého pána — dnes přežívá pouze neoficiálně zejména ve středozápadní části Afriky. Osoby ve stavu faktického otroctví — nebo též novodobého otroctví — lze ale najít na celém světě.

WFF pracuje s komplexní definicí otroctví, jejímiž stěžejními prvky jsou míra kontroly „pána“ nad životem „otroka“, přítomnost významné míry deprivace u ovládaného a fakt vykořisťování ze strany ovládajícího.

Do statistik nadace jsou tak započítávány například osoby žijící ve zcela nesvobodném postavení, dokud nesplatí své dluhy či dluhy příbuzných, osoby přinucené k práci a životu na určitém vnuceném místě v důsledku nedobrovolného sňatku, nuceně pracující děti, nelegální migranti, kteří jsou vykořisťování pod pohrůžkou udání, oběti obchodování s lidmi a podobně.

Nejvíce v Indii, v ČR 37 tisíc

Podle WFF žije v současnosti zdaleka nejvíce osob ve stavu faktického otroctví v Indii — přibližně 14,3 milionu. Následují Čína, Pákistán, Uzbekistán, Rusko, Nigérie a Demokratická republika Kongo. Na počet obyvatel má nejvíce otroků Mauretánie — přibližně čtyři procenta. Další jsou potom Uzbekistán, Haiti, Katar a opět Indie a Pákistán.

V České republice žije dle WFF asi 37 tisíc osob ve stavu faktického otroctví — s výjimkou Polska nejvíce v celé EU. Jedná se zvláště o zahraniční dělníky vykořisťované mafiemi, osoby, jimž je pod různými pohrůžkami upírána větší část mzdy, a ženy nucené k prostituci.

Některé jiné organizace odhadují počet novodobých otroků daleko vyšší, někdy až šestinásobný. Metody analýzy a zkoumání fenoménu moderního otroctví WFF jsou ale považovány za jedny z nejpreciznějších a s údaji nadace pracuje většina vlád i mezinárodních institucí.

Další informace:

CommonDreams.org 35.8 Million Worldwide Living in Modern-Day Slavery: Report

GlobalSlaveryIndex.org What is modern slavery?

The Guardian Modern slavery affects more than 35 million people, report finds