V Radě bezpečnosti OSN zasednou noví členové, jedním bude i Venezuela

Petr Jedlička

Země Huga Cháveze byla do Rady zvolena až nečekaně hladce. Problémy se naopak objevily při hlasování o nominantech skupiny západních zemí.

Angola, Malajsie, Nový Zéland, Venezuela a Španělsko. Tak bude vypadat pětice států, která po 1. lednu 2015 vystřídá současné rotující členy nejvýznamnější mezinárodní instituce — Rady bezpečnosti OSN. První čtyři získali pozici ve čtvrtek hned prvním hlasováním. O členství Španělska rozhodlo až třetí kolo.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Pozorovatelé očekávali, že nevětší kontroverze vyvolá venezuelská kandidatura — během minulé kandidatury země v roce 2006 ji totiž zablokovala skupina vedená Spojenými státy. Nic takového se ale letos nestalo. Venezuelskou reprezentaci, jíž bude předsedat dcera zesnulého Huga Cháveze María Gabriela, podpořilo ve čtvrtek 181 ze 193 států OSN. Deset zemí se zdrželo.

Hlasovalo se jako vždy tajně. Zástupci Spojených států nechtěli výsledek komentovat.

Naopak nečekaně komplikovanou se ukázala být nominace ze skupiny západních zemí. Vedle Nového Zélandu se zdálo být favoritem dlouho Turecko. V posledních týdnech však ztratilo velkou část podpory, podle pozorovatelů kvůli své zdrženlivosti v současné fázi syrské krize.

Během čtvrtečního hlasování se tak před Turecko prosadilo Španělsko, přičemž k dosažení rozhodující většiny bylo zapotřebí zmíněných tří kol.

Význam volby

Rada bezpečnosti má jako jediný orgán právo vydávat rezoluce, které jsou právně závazné pro všechny státy OSN, přijímat do OSN nové členské státy či schvalovat mezinárodní vojenské mise. Vedle neměnné pětice stálých členů s právem veta — tedy Británie, Francie, Spojených států, Číny a Ruska — ji tvoří deset nestálých členů, jež volí Valné shromáždění OSN každý rok po pěti s mandátem na dva roky.

31. prosince 2014 opouštějí Radu Argentina, Austrálie, Jižní Korea Lucembursko a Rwanda. Spolu s letos zvolenou pěticí tak bude dál sloužit Čad, Chile, Jordánsko, Litva a Nigérie.

Četní komentátoři si dlouhodobě stěžují, že v Radě zasedají i státy s problematickými režimy. Jak ale upozorňuje ředitel tematické sekce Human Rights Watch Philippe Bolopion, nebývá častokrát měřeno všem stejně. Letos například poutala největší pozornost Venezuela. Míra porušování lidských práv v Angole nebo Malajsii je přitom větší.

Většina delegací ve Valném shromáždění OSN se při volbě drží tradičně spíše zásady proporcionálního zastoupení všech částí světa a přihlížení k aktuální zahraničněpolitické doktríně, než aby vycházela ze zohledňování vnitřní situace v daných zemích. Členy Rady tak byly zvoleny v nedávných letech kupříkladu i Libye, Uganda nebo Vietnam.

    Diskuse