Odbory budou požadovat pětiprocentní růst platů

Vratislav Dostál

Zvýšení mezd o pět procent odboráři nepovažují za neskromný požadavek odtržený od reality. Podle nich je naopak logickým vyústěním současné hospodářské politiky, tedy politiky podpory ekonomického růstu.

V současném období začínají odborové organizace a odborové svazy sdružené v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) vyjednávat se zaměstnavateli v podnikatelském sektoru o podmínkách pro odměňování v příštím roce.

ČMKOS na základě vlastní prognózy inflace, ekonomického růstu a na základě dalších rozborů očekávaného vývoje vnějších i vnitřních ekonomických a sociálních podmínek ve čtvrtek ústy svého předsedy Josefa Středuly uvedl, že jednotlivým odborovým svazům a odborovým organizacím doporučují, aby své požadavky na vývoj mezd v roce 2015 směřovaly k pětiprocentnímu nárůstu objemu mzdových prostředků.

Českomoravská konfederace je přesvědčena, že takto vysoký růst mezd je naprosto oprávněný. Pro jeho reálné dosažení jsou v české ekonomice vytvořeny mimořádně příznivé podmínky. Tou první je okolnost, že po dlouhém období ekonomické krize se začíná naše ekonomika výrazně zotavovat.

„Dochází k poměrně dynamickému růstu průmyslové výroby a také vývozu. To dokazuje, že české firmy jsou schopny nabídnout do mezinárodního obchodu konkurenceschopné výrobky. Pozitivní jsou i výsledky stavebnictví, kde se již podařilo překonat nejhlubší pokles výroby a dochází k pozvolnému vzestupu výroby,“ uvedl Středula.

„Odhady ekonomického růstu našich i zahraničních institucí předpokládají pokračování významného růstu české ekonomiky i v příštím roce,“ dodal s tím, že ekonomický růst je v převažující většině firem zajišťován vzestupem produktivity práce. Další nárůst mezd by taky podle odnorářů neměl mít zásadní dopady na konkurenceschopnost firem či na riziko propouštění zaměstnanců.

Dalším důvodem pro zvyšování mezd je podle odborářů především rozpočtová politika, která je v letošním i příštím roce nastavena prorůstově. „Výrazně se zvyšují rozpočtové výdaje na rozvoj investiční výstavby, což odvozeně znamená i výrazné impulsy i pro rozvoj dalších oborů a odvětví národního hospodářství,“ uvedl Středula.

Státní rozpočet pro rok 2015 pozitivními opatřeními v daňové oblasti a v oblasti sociálních příjmů podle jeho slov podporuje rozvoj spotřebitelské poptávky jako významného stabilizátoru ekonomického růstu. Podpora spotřebitelské poptávky — důchody, podpora rodin s dětmi, pokles DPH — podle Středuly v konečném důsledku povede i k růstu investic a jako celek vytváří podmínky pro trvalejší ekonomický vzestup.

Připomněl také, že se objem finančních prostředků na platy v sektoru veřejných služeb pro rok 2015 zvyšuje o pět procent a zároveň dojde k nárrůstu minimální mzdy z 8500 korun na 9200 korun, tedy o 8,2 %.

Zvýšení mezd o pět procent proto Středula nepovažuje za neskromný požadavek odtržený od reality. „Je ve skutečnosti logickým vyústěním současné hospodářské politiky — politiky podpory ekonomického růstu.“ Navíc tvrdí, že zvýšení mezd o pět procent zajistí spravedlivý podíl zaměstnanců na očekávaném vzestupu hospodářských výsledků firem.

„Zvýšení mezd o pět procent vede — po letech stagnace a poklesu — k pozitivní změně celkové atmosféry ve společnosti. Zároveň bude nepřehlédnutelným přínosem pro ekonomický růst i veřejné finance. Pětiprocentní růst objemu mezd totiž reprezentuje pro veřejné finance zvýšení příjmů o padesát miliard korun,“ uzavřel Středula.