Odbory a personální agentury budou spolupracovat v boji proti černému trhu práce

Vratislav Dostál

Zástupci Odborového svazu KOVO a Asociace poskytovatelů personálních služeb podepsali smlouvu, jejímž cílem je prosazování důstojných pracovních podmínek a potírání nelegálních forem zaměstnávání.

Zástupci Odborového svazu KOVO a Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) uzavřeli v úterý smlouvu o rámcové spolupráci. Jedná se o první dohodu tohoto druhu mezi odbory a zástupci personálních agentur. Odboráři považují kontrakt za průlomový, měl by podle nich být krokem na cestě k důstojným pracovním podmínkám a k potírání nelegálních forem zaměstnávání.

„Jsme přesvědčeni, že spolupráce odborů a zaměstnavatelů, v tomto případě agentur práce, účinně povede ke snížení podílu černé práce a s tím souvisejících daňových úniků. O společné aktivitě bude informován premiér i ministryně práce a sociálních věcí,“ uvedli odboráři v tiskovém prohlášení. Předseda OS KOVO Josef Středula vyjádřil přesvědčení, že rámcová dohoda by mohla být inspirací pro další odborové svazy, sdružené v Českomoravské konfederaci odborových svazů.

„Naším cílem je kultivovat prostředí agentur práce aby se i ti, kteří pro ně pracují, měli tak dobře, jako lidé v klasických pracovních poměrech,“ zdůraznil Středula. Připomněl, že když v roce 2004 český parlament otevřel trh práce agenturám, nikdo netušil, co všechno se odehraje. „Od té doby se udála spousta věcí, trh prakticky nebyl regulovaný, takže dnes je v Čechách přes tisíc agentur práce, zatímco v Polsku jim stačí celkem osmnáct,“ dodal Středula.

„Docházelo i k vydírání agenturních pracovníků, dokonce k naprosto neuvěřitelným praktikám, kdy zahraniční zaměstnance zavírali, brali jim pasy, dělali z nich novodobé otroky. Snažili jsme se a snažíme se dělat co nejvíce pro to, aby agentury byly lidštější. A časem i některým agenturám začaly extrémní praktiky vadit,“ uvedl předseda OS KOVO.

„Proto jsme uzavřeli smlouvu s APPS, která je největším sdružením nejvýznamnějších agentur práce u nás, objemem služeb tvoří téměř polovinu trhu agenturního zaměstnávání a sdružuje agentury, které považujeme za serióznější,“ vysvětlil Středula.

Podle prezidentky APPS Jaroslavy Rezlerové představuje podpis rámcové smlouvy o spolupráci s odbory významný krok pro segment agenturního zaměstnávání. Kontraktu předcházela řada jednání zástupců APPS a odborů. Asociace sdružující poskytovatele služeb agenturního zaměstnávání podle Rezlerové dlouhodobě bojuje za čistotu a transparentnost agenturního zaměstnávání.

„Z Evropy čerpáme zkušenosti, jak má správně fungovat flexibilní trh práce, jehož významnou součástí jsou právě agentury práce. Bohužel v České republice ještě stále existuje obrovský černý trh s dočasným zaměstnáváním, kde jsou poškozováni zejména zaměstnanci. Zde Asociace agentur očekává od smlouvy o spolupráci s odbory velký posun v potírání černého trhu díky sdílení informací a úzké spolupráci,“ uvedla Rezlerová.

„Jsme velmi potěšeni probíhajícím konstruktivním dialogem s odbory. Stále více se společně setkáváme přímo na pracovištích našich klientů, tedy potřeba otevřeného dialogu byla stále aktuálnější. Jsme jistě, obrazně řečeno, na jedné straně hřiště. Jde nám o stejný cíl, o dodržování legislativy, pracovněprávních předpisů a srovnatelných podmínek přidělených zaměstnanců,“ zdůraznila prezidentka APPS.

Připomněla také, že výzkumy z jednotlivých evropských zemí potvrzují, že agentury práce dlouhodobě vytvářejí významný počet pracovních míst a že dočasné přidělení je efektivním nástrojem pro získání trvalé práce v průměru pro každého druhého až třetího agenturního zaměstnance.

Asociace poskytovatelů personálních služeb funguje v České republice již přes deset let. Je největším sdružením nejvýznamnějších agentur práce u nás, objemem služeb tu tvoří téměř polovinu trhu agenturního zaměstnávání. Odborový svaz KOVO, sdružující pracovníky kovoprůmyslu, patří k největším odborovým svazům v republice.