Hnutí DUHA získalo prestižní cenu od evropské nadace EuroNatur

Vratislav Dostál

Hnutí DUHA získalo — jako vůbec první středoevropský laureát — prestižní cenu od evropské nadace EuroNatur. Ekologická organizace cenu obdržela za své „mimořádné zapojení do úspěšné ochrany NP Šumava během dvou posledních desetiletí.“

Hnutí DUHA získalo za své „mimořádné zapojení do úspěšné ochrany NP Šumava během dvou posledních desetiletí“ prestižní cenu od evropské nadace EuroNatur. Prezidentka nadace Christel Schroeder v dopise adresovaném organizaci zdůraznila, že tento výjimečný úspěch souvisí s osobním nasazením pracovníků i podporovatelů organizace.

„Hnutí DUHA chrání Národní park Šumava mimořádně oddaně už přes dvě desetiletí. Mezinárodní příspěvek Hnutí DUHA k ochraně evropského zeleného pásu cenných chráněných území a zapojování veřejnosti do této práce je zářným příkladem pro nás všechny,“ vysvětlila Christel Schroeder, prezidentka nadace EuroNatur.

Nadace tak ocenila dlouholetou práci ekologické organizace na ochraně našeho největšího a  celoevropsky významného Národního parku. Šumava je spolu s Bavorským lesem největším územím divočiny ve střední Evropě a nepostradatelnou součástí tzv. Evropského zeleného pásu, cenných chráněných území podél bývalé železné opony.

Nadace udělila cenu v souvislosti s letošním pětadvacetiletým výročím pádu železné opony. V dopise nadace se uvádí: „Letošní cenou vyzdvihujeme úsilí o ochranu přírody a mezinárodní porozumění uvnitř občanské společnosti podél Evropského zeleného pásu. Jsme přesvědčeni, že mír v Evropě může přetrvat jen tehdy, bude-li její rozvoj obsahovat ochranu přírodního dědictví a bohatosti evropských přírodních i kulturních krajin. Příspěvek Hnutí DUHA k tomuto úsilí je příkladný.“

„Přicházející podzim připomene pětadvacáté výročí pádu železné opony. Nadace EuroNatur vybrala jako laureáta letošní ceny Hnutí DUHA, protože s mimořádným úsilím přispívá k proměně dřívější železné opony ke středoevropskému pásu plnému života. Hnutí DUHA usiluje o záchranu NP Šumava jako jedné z posledních oblastí divočiny ve střední Evropě a mobilizuje českou i mezinárodní veřejnost k tomuto cíli,“ dodala Katharina Grund, mluvčí nadace EuroNatur.

Předchozími laureáty ceny se stali také hollywoodský režisér Roland Emmerich nebo Klaus Töpfer, bývalý ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Ocenění si odnesli i nestorka německého ekologického zemědělství Dagi Kiefferová, chorvatský ochránce přírody Goran Gugič, bývalý ředitel národního parku Bavorský les Hans Bibelriether nebo jeden z řeckých ostrovů, kde dobře chrání místní přírodu.

Nový programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh s expertem na ochranu lesů Jaromírem Bláhou, který se Šumavou dlouhodobě zabývá, převezmou cenu na slavnostním večeru 8. října na Bodamském jezeře. Podle Koželouha udělení ceny ukazuje, že na západ od našich hranic si dobře uvědomují význam vzácné šumavské přírody a divočiny. Právě ze zahraniční, ne od nás, zní v posledních letech stále silnější hlas vyzývající k ochraně mimořádného přírodního dědictví v zeleném srdci Evropy.

„O to skandálnější je, že senát navrhl tento skvost otevřít developerům a těžařským firmám a zničit jej umožněním zástavby na dvou třetinách území. Doufám, že poslanci a poslankyně napraví pověst naší země a senátní zákon, jehož projednání začne už v září, odmítnou,“ zdůraznil Koželouh s tím, že udělení ceny nastavuje kritické zrcadlo domácím politikům.

„Zatímco na západ od Šumavy ctí ochranu přírodního dědictví a její zastánce jako stavitele kulturních mostů k budoucí trvale udržitelné, mírové Evropě regionální spolupráce, v naší zemi jsou některými politiky napadáni a považováni za „brzdu pokroku“. Zatímco fyzicky železná opona před čtvrtstoletím padla, v myšlení a činech řady našich politiků je stále přítomna,“ dodal Koželouh.

Nadace EuroNatur usiluje o ochranu evropského přírodního dědictví, biologické rozmanitosti a harmonické krajiny. Prosazuje, aby ochrana přírody byla sjednocujícím sociálním a politickým činitelem. Podporuje projekty a osobnosti, které pracují pro ochranu přírody bez ohledu na hranice států.