Pohrdáte občany, vzkázali autoři petice Za dobrý zákon o Šumavě senátorům

Vratislav Dostál

Petice za dobrý zákon o Šumavě byla ve středu odebrána Senátu. Členové petičního výboru připomněli, že jde o vůbec první podobný případ a vzkázali zákonodárcům, že pohrdají názory veřejnosti.

Petiční výbor petice Za dobrý zákon o Národním parku Šumava a zástupci více jak pětadvaceti tisíc signatářů odebrali petici senátorům. Jedná se o historicky první odebrání petice českým zákonodárcům. Podle petičního výboru senátoři pohrdají veřejností, Senát totiž minulý týden schválil zákon o Šumavě, který znamená likvidaci národního parku, a to dříve, než se vůbec začal zabývat peticí, která Senát před schválením zákona varovala.

„Projednávat petici, která zákonodárce žádá o zásadní změnu návrhu zákona až několik týdnů po jeho schválení, to by byla dokonalá šaškárna. Takového výsměchu Senátu občanům nechceme být účastni. Většina senátorů ukázala, že pohrdá pětadvaceti tisíci lidmi, kteří petici podepsali, a že nemá cenu Senátu petice dávat,“ vysvětlil Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Přitom při oficiálním předání petice 3. června byl petiční výbor senátory ujištěn, že petice bude projednána dříve než zákon, neboť opačný postup by postrádal smysl. Petici vrátila přítomným senátorka Eva Syková, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice, která se stavěla za její přednostní projednání.

„Na senátním návrhu zákona je zcela zřetelně vidět, že žádný z těch, kdo psali jeho text, nemá nejmenší znalosti o tom, jak probíhají procesy v přírodě. Je proto opravdu s podivem, že tvůrci zákona nebyli kromě petice ochotni vzít na vědomí a dokonce ani vyslechnout názor více než padesáti českých profesorů a docentů ani názor dvaasedmdesáti ředitelů nejvýznamnějších světových ochranářských organizací i národních parků,“ zdůraznil jeden ze členů petičního výboru Pavel Kindlmann.

Podle něj je návrh zákona z přírodovědeckého hlediska naprostým paskvilem, který by v případě přijetí vedl k naprosté katastrofě šumavských ekosystémů a vyhynutí desítek, spíše však stovek vzácných druhů, které již jinde nežijí.

Petiční výbor — profesor Pavel Kindlmann, herec Petr Vacek a expert na ochranu lesů Jaromír Bláha — a 25 555 signatářů apeluje v petici na zákonodárce, aby nedopustili likvidaci vzácné chráněné přírody špatným zákonem — třeba právě takovým, který navrhl senátor Tomáš Jirsa z Hluboké (ODS) a jeho kolegové a jenž Senát minulý týden hladce schválil.

Podle pravidel měl Senát projednat petici nejprve na veřejném slyšení a paosléze na plénu. Místo toho ale minulý týden náhle narychlo doplnil projednávání likvidačního návrhu zákona o Národním parku Šumava do programu jednání poslední schůze pléna a ve čtvrtek jej velkou většinou schválil.

Senát schválením zákona nahrává developerům proti zájmům občanů. Senátoři svým hlasováním dokázali nejen ignoranci k občanům, ale i k argumentům mnoha desítek expertů, podle jejichž názoru je zákon paskvilem jak z přírodovědného, tak legislativního hlediska. Krom jiného odporuje evropskému právu.

Přesto většina senátorů včetně předsedy Senátu Milana Štěcha a všech přítomných sociálních demokratů, kteří disponují v horní komoře většinou, nedbala na apely petičního výboru i některých kolegů, aby nejprve vyslechli argumenty signatářů petice a pak se rozhodli, jak budou postupovat se zákonem. Přitom petiční výbor zaslal předem dopisy všem senátorům i zvláštní dopis předsedovi senátu Milanu Štěchovi.

Přijetí zákona, o kterém bude nyní hlasovat Poslanecká sněmovna a o kterém již dříve prezident Miloš Zeman prohlásil, že jej bude v případě schválení zákonodárci vetovat, by znamenalo likvidaci šumavského parku. Norma by například umožnila stavět na téměř dvou třetinách národního parku, či vyvést rozsáhlé pozemky z majetku státu převodem na obce, které by je mohly obratem rozprodat.

Zákon senátorů umožňuje lov zvěře na celém území národního parku kromě intravilánů obcí a otevírá cestu k výstavbě lanovky a sjezdovky na Hraničníku, v jednom z nejcennějších částí parku, kde žijí vzácní tetřevi. Většina národního parku by se podle senátorů měla řídit laxnějšími pravidly pro ochranu přírody, než platí pro běžné komerční lesy.

Petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava je určena Poslanecké sněmovně a Senátu. Jejím dnešním Senátu proto podle členů Petičního výboru nekončí. Naopak, sběru podpisů bude pokračovat a na podzim bude petice předána poslancům.