Plzeňské ovzduší vyčerpalo celoroční smogovou kvótu pro prach

Vratislav Dostál

Znečištění ovzduší prachem v Plzni už přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach. Zdraví Plzeňanů neohrožuje pouze jemný prach, nýbrž také rakovinotvorný benzo-a-pyren.

Znečištění ovzduší prachem v Plzni už přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach (PM 10). Plzeňská čtvrť Bory se tak letos zařadila mezi oblasti, jejichž obyvatelé jsou nuceni dýchat ovzduší znečištěné prachem více, než připouští zákon i evropská směrnice o ovzduší.

Plzeň však dlouhodobě překračuje také limit pro znečištění rakovinotvorným benzo-a-pyrenem. Znečištění ovzduší přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí. Podle zprávy ministerstva zdravotnictví se znečištění ovzduší prachem podílí na šesti až sedmi procent všech úmrtí, má na svědomí zhruba šest až sedm tisíc předčasně zemřelých lidí ročně a přes dva tisíce vážně nemocných, kteří musejí být během roku hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

„Denní limit pro znečištění prachem činí 50 μ g /m 3 a je povoleno ho překročit 35-krát za rok. Monitorovací stanice Plzeň-Bory ale podle ČHMÚ zaznamenala šestatřicáté překročení limitu už 3. srpna,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Zdůraznil přitom, že cloroční průměrná koncentrace prachu sice v Plzni v posledních letech zákonný limit nepřekračovala, avšak ten stanovený politickým rozhodnutím, jež ignorovalo doporučení expertů. „Hodnota doporučená pro ochranu lidského zdraví odborníky WHO byla v Plzni překračována o desítky procent. Ještě horší je situace u jemných prachových částic, pro které je hodnota doporučení WHO překračována v Plzni dvojnásobně i více,“ dodal Šuta.

Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití, hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Jako prachové částice či polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10  μm (PM 10). Jemné částečky o průměru do 2,5 μm (PM 2,5) jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému, a jsou proto pro zdraví lidí nebezpečnější.

Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování. „Roční koncentrace benzo-a-pyrenu nesmí překročit 1 ng /m 3 , ale monitorovaní stanice Plzeň-Slovany i Plzeň-Roudná pravidelně zaznamenávají hodnoty o desítky procent vyšší,“ připomněl Šuta.