Kladno již vyčerpalo celoroční kvótu znečištění ovzduší prachem

Vratislav Dostál

Kladno přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach. Zamoření nad limitem tu bylo letos naměřeno každý druhý den. Stalo se tak třetím místem s vyčerpanou smogovou kvótou po Ostravě a Věřňovicích.

Kladno už přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach (PM10). Stalo se tak letos prvním místem mimo Moravskoslezský kraj s vyčerpanou smogovou kvótou, třetím místem v Česku po Ostravě-Radvanicích a Věřňovicích.

Velkým problémem Kladna je také mnohonásobné překračování limitů pro rakovinotvorný benzo-a-pyrenem. Znečištění ovzduší přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí. Podle zprávy Státního zdravotního ústavu mělo znečištění prachem v České republice za rok 2012 na svědomí zhruba 5500 předčasně zemřelých lidí a 1800 vážně nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno po 35 dnů během roku. Monitorovací stanice Kladno-Švermov podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu překročila limit šestatřicetkrát již 2. března. Tedy o začátku roku 2014 byl platný limit porušován častěji než plněn“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí.

V loňském roce Kladno-Švermov vyčerpalo smogovou kvótu zhruba o dva týdny později, konkrétně 15. března. Denní limit byl pak za celý loňský rok překročen osmdesátkrát. „Také celoroční průměrné koncentrace prachu na Kladensku překračovaly v uplynulých letech na některých stanicích zákonný limit. Hodnoty doporučené Světové zdravotnické organizace pro ochranu lidského zdraví bohužel nebyly dodrženy na žádné z měřících stanic,“ připomněl Šuta.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování. „Celoroční koncentrace benzo-a-pyrenu nesmí překročit 1 ng /m3, ale monitorovací stanice Kladno-Švermov limit každoročně překračuje mnohonásobně, v posledních letech o 290 až 370 %. Horší situace je v České republice jen na nejzamořenějších místech Ostravy a Karviné,“ varoval Šuta.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse