Znečištění Prahy ultrajemným prachem ohrožuje zdraví lidí

Vratislav Dostál

Znečištění ovzduší ultrajemným prachem je v české metropoli významně vyšší, než na srovnatelných lokalitách v Berlíně nebo v Kodani. Pro obyvatele to může představovat vážné ohrožení jejich zdraví.

Znečištění ovzduší ultrajemným prachem v Praze může představovat vážné ohrožení lidského zdraví. Tyto částice pronikají hluboko do plic a podílejí na vznik vážných nemocí srdce a cév, včetně úmrtí na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici. Měření prováděl na pozvání Centra pro životní prostředí a zdraví expert Dánské ekologické rady Kaare Press-Kristensen. Znečištění v Praze bylo naměřeno vyšší než na srovnatelných lokalitách v Berlíně nebo v Kodani.

„Měřili jsme velice jemné prachové částice, které jsou zhruba 500 až 1000 krát menší než je průměr lidského vlasu. Vznikají typicky ve spalovacích motorech automobilů a jejich významným zdrojem ve městech jsou vozidla s dieselovými motory,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

„Znečištění, které jsem naměřil v Praze, je významně vyšší než hodnoty naměřené na srovnatelných lokalitách v Berlíně nebo v Kodani a mohou představovat významné zdravotní riziko,“ uvedl expert Dánské ekologické rady Kaare Press-Kristensen. Dle svých slov je překvapen, že Praha stále nemá nízkoemisní zóny, které mají mnohé významné evropské metropole v Dánsku, Německu nebo Švédsku a které omezují vjezd vozidlům s nejvyššími emisemi.

„Situaci by bylo možné významně zlepšit také zaváděním dieselových filtrů,“ tvrdí Kaare Press-Kristensen. „Největším překvapením pro mne bylo, jak málo cyklistů jsem viděl v Praze,“ uzavřel. Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Částečky o průměru do 2,5 μm (PM2,5) se označují jako jemný prach a jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému.

„Velice jemné prachové částice (PM0,1) vznikající ve městech zejména v motorech automobilů představují velmi nebezpečnou složkou znečištění ovzduší, neboť jsou schopny prostupovat v plicních sklípcích do krve, kde poškozují stěny cév a vedou k vážným onemocněním (srdeční infarkt, mozková mrtvice), které mohou končit smrtí,“ připomněl Šuta.

„Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila vloni zpřísnit evropskou politiku ochrany ovzduší, včetně zpřísnění limitů, přičemž však Praha neplní ani stávající limity, ani stávající doporučeného hodnoty WHO. Nově doporučila WHO také zavést měření počtu ultrajemných prachových částic a stanovení limitů pro ně,“ uzavřel.

    Diskuse
    February 23, 2014 v 20.44
    Svoboda volby
    V naší zemi máme svobodu, každý si může vybrat mezi vlastním pohodlím a zdravím spoluobčanů.