Počet sebevražd vzrostl za krize v EU a USA nejméně o 10 tisíc

Petr Jedlička

Nová studie britských sociologů a zdravotních expertů dále osvětluje souvislost mezi problémy euroamerických ekonomik a nárůstem sebevražednosti v posledních letech.

Vinou recese v EU a v USA vzrostl v posledních letech počet tzv. ekonomických sebevražd, a to nejméně o 10 tisíc. Vyplývá to ze studie vědců z Oxfordské univerzity a London School of Hygiene & Tropical Medicine, jejíž výsledky byly prezentovány v červnovém vydání British Journal of Psychiatry.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Britští vědci vycházeli z dat Světové zdravotnické organizace, která odhalují zvýšení míry sebevražednosti v USA v letech 2007 až 2010 o 4,8 procenta a v zemích EU v letech 2009 až 2011 o 6,5 procenta. Do roku 2007 přitom sebevražednost klesala.

Další analýzou pak vědci identifikovali faktory příslušného trendu. Za nejrizikovější z nich označili ztrátu zaměstnání, ztrátu domova v důsledku neschopnosti splácet hypotéku a celkovou zadluženost.

„Nárůst míry sebevražednosti za této recese byl podstatně větší, než naznačovaly předchozí trendy,“ řekl agenturám Aaron Reeves z oxfordské katedry sociologie, hlavní z autorů studie.

Nárůst o 10 tisíc je přitom dle vědců jen konzervativní odhad. Skutečný počet sebevražd zapříčiněných důsledky recese může být ještě vyšší.

„Léta 2007 až 2011 byla skutečně výjimečná. A to jsou sebevraždy pouze špičkou ledovce (...) Data naznačují, že Evropa a Severní Amerika zažívají hotovou krizi mentálního zdraví,“ uvedl pro agentury David Stuckler, další z autorů studie.

Prevence? Sociální stát

James Gallagher z BBC se snažil od autorů studie rovněž zjistit, zda lze nárůstu tzv. ekonomických sebevražd nějak prokazatelně předcházet. Aaron Reeves odpověděl jednoznačně:

„Důkazů o tom, že recese vede k zvyšujícímu se počtu sebevražd, existuje dost, zajímavé však je, že v zemích jako Rakousko, Švédsko či Finsko tato vazba nefunguje. Společným rysem politik těchto států přitom je, že notně investují do nástrojů, které pomáhají lidem získávat znovu práci: do rekvalifikací, poradenství, nebo i do dotování mezd.“

„Během recese stojí (politikové) často před těžkými volbami, ale zásadní podle mě je, aby vláda podporovala a chránila zranitelné skupiny. A zmiňované nástroje pomáhají lidem, na něž dopadá tíha krize nejvíce,“ řekl Reeves doslova.

Další informace:

CommonDreams.org Economic Recession Linked to 10,000 Suicides

BBC News Recession 'led to 10,000 suicides'

British Journal of Psychiatry Economic suicides in the Great Recession in Europe and North America

    Diskuse