Obec Hradištko se obává zániku. Kvůli restitucím

Vratislav Dostál

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček se obrátil na Královskou kanonii premonstrátů s přímluvou za obec Hradištko. Ta požádala o pomoc při řešení své situace v souvislosti s církevními restitucemi.

Na základě pravomocných rozhodnutí soudů má obec Hradištko (Praha-západ) vydat Královské kanonii premonstrátů na Strahově rozsáhlý nemovitý majetek, včetně pozemků, na nichž stojí budovy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, komunikace, pozemky s technickou infrastrukturou, budovu obecního úřadu s knihovnou a obřadní síní.

Obec se obává, že v důsledku ztráty majetku jí může hrozit úplný zánik. Její zástupci považují daný stav za nespravedlivý. Pokud by se totiž na tento případ uplatnil zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, obec by s největší pravděpodobností majetek nevydávala, protože obce ve smyslu tohoto zákona nejsou povinnou osobou.

Hradištko však bylo nuceno vydat tento majetek na základě pravomocných rozhodnutí soudů vydaných ještě před účinností zákona. Obec doplatila na dlouholeté odkládání přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Mnohaletý spor obce s církví se totiž dostal až k Ústavnímu soudu, který konstatoval, že zákonodárce se k vydání zákona zavázal už v roce 1991 a jeho nečinnost nemůže být důvodem k odpírání práva na spravedlivý proces.

Ve svém nálezu z června 2009 zdůraznil osmnáct let trvající legitimní očekávání na straně církevních právnických osob, že stát svůj závazek splní. Ústavní soud tímto nálezem zavázal obecné soudy, aby věcně posoudily nárok Královské kanonie premonstrátů a rozhodly v otázce vlastnictví nemovitostí, což se následně stalo.

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček nezpochybňuje právní nárok premonstrátů na nemovitosti v obci Hradištko, stejně jako fakt, že jde o nápravu křivdy, kterou spáchal komunistický režim na církvích. Má však za to, že nápravou minulých křivd by neměly být způsobovány křivdy a nespravedlnosti nové.

Vzhledem k tomu, že pravděpodobně není šance, že by stát zjednal rychlou nápravu, kterou by zmírnil negativní důsledky své dlouholeté nečinnosti, rozhodl se obrátit na opata Královské kanonie premonstrátů na Strahově s neformální přímluvou.

Křeček ho požádal o vstřícnost a pochopení, zejména s ohledem na množství nemovitého majetku, které nyní Královská kanonie premonstrátů v katastrálním území obce Hradištko vlastní, a v zájmu budoucích dobrých vztahů mezi kanonií a obcí i v obecném zájmu na zlepšení vztahů mezi občanskou společností a církvemi.

  Diskuse
  TT
  June 20, 2014 v 1.30
  Flanďácká hrabivost
  Církve v Česku působí na první pohled jako parta gangsterů. A na druhý?
  MF
  June 23, 2014 v 14.41
  A jak asi působí člověk, jako jste vy? Na první i na druhý pohled.
  MK
  June 23, 2014 v 20.28
  A nechcete si to, pánové, raději vyříkat někde na iDnesu?
  PM
  June 23, 2014 v 22.38
  Privatizace obce neznamená zánik obce,
  a možná nabídne odpověď na otázku jak se Královská kanonie premonstrátů vypořádá se vstupem do prostoru maximalizace zisku rivalizujících ekonomů, kde dominuje etika klausovského neoliberalismu....řekl bych.