Evropa jinak, koalice pirátů, zelené levice a KPÖ v Rakousku

Stanislav Holubec

V Rakousku došlo k dohodě na společné kandidátce do Evropského parlamentu mezi Piráty, Komunistickou stranou Rakouska, levicově emancipační a ekologickou stranou Změna a občanským hnutím. Jedná se o zajímavou inspiraci pro politické strany v ČR.

V Čechách se moc neví, že u našeho jižního souseda kandiduje tentokrát do Evropského parlamentu koalice Pirátů, Komunistické strany Rakouska, levicově emancipační a ekologické strany Změna a občanských hnutí pod názvem Evropa jinak (Europa anders). Jejím vedoucím kandidátem se stal Martin Ehrenhauser, poslanec EP původně zvolený v rámci populistického a antikorupčního hnutí Dr. MARTIN, ne nepodobnému českým Babišovcům. Ehrenhauser se ovšem s tímto hnutím rozešel před třemi lety z důvodu nedostatečné transparentnosti.

Přestože koalice Evropa jinak vznikla teprve nedávno, 1. března tohoto roku, má jistou šanci získat jeden poslanecký mandát. Zatímco ještě před měsícem ji průzkumy veřejného mínění vůbec nezahrnovaly, v současné době má podporu okolo tří procent Rakušanů. Dodejme, že v předchozích evropských volbách Piráti nekandidovali a KPÖ se zřídka kdy dostala přes jedno procento. V posledních parlamentních volbách roku 2013 měli komunisté jedno procento a piráti 0,7 procenta.

Mohlo by v ČR stejně jako v Rakousku dojít k volební koalici komunistů a pirátů? Foto Jakub Deml, Mediafax

Uzavření této koalice je dokladem schopnosti rakouských hnutí usilujících o společenské alternativy najít společnou řeč. Pokud tato koalice uspěje, bude zajímavé sledovat, pro kterou poslaneckou frakci v EP se rozhodne, zda zůstane její poslanec či poslanci i nadále nezařazeným, nebo vstoupí do Sjednocené evropské levice, či do frakce zelených, kde se nacházejí švédští piráti a zamíří tam patrně i piráti němečtí.

Vzhledem k výsledkům a profilaci příslušných typů stran v ČR není myslím si od věci seznámit se s argumenty, jimiž zúčastnění svou spolupráci vysvětlují. Zde tedy překlad preambule smlouvy mezi řečenými stranami, stejně jako jejich formulace vlastních politických identit nacházející se v programových dokumentech koalice. Čeští piráti i čeští komunisté by si měli přečíst volební provolání obou těchto stran. Mají se od nich rozhodně co učit.

Volební koalice Rakousko jinak

Spojeni společnou vizí spravedlivé, mírové a demokratické společnosti a s vůlí uskutečnit férové rozdělování zdrojů, šancí a moci, uzavírá Komunistická strana Rakouska, Pirátská strana Rakouska a strana Změna smlouvu o společné volební alianci při zachování otevřenosti a rozmanitosti našich přístupů a při zachování nezávislosti našich stran. Cílem kooperace je společná kandidatura, společná volební kampaň a společná práce v oblasti evropské politiky po vstupu do evropského parlamentu. Tematické okruhy této volební aliance jsou:

•inovativní demokracie, participace a plnohodnotná společnost

•svoboda na síti, ochrana dat a otevřené vědění

•rovnost šancí, spravedlnost v přerozdělování a hájení sociálního státu

•udržitelné hospodářství a budoucnost práce

•aktivní mírová politika a solidarita

Piráti

Pirátská strana Rakouska je částí globálního hnutí za rozvoj demokracie, která odpovídá 21. století. Zasazuje se o změnu kursu ve prospěch transparentnosti, více spolurozhodování a více svobody. Současná politika si není vědoma šancí a nebezpečí nových technologií — a my jsme tu, abychom to změnili!

Jsme pro nový začátek společnosti, v níž bude možný zcela nový způsob politiky. Společnosti, na níž by se mohl každý podílet. Jsme toho názoru, že se všichni mohou účastnit na vytváření politické moci. Aby to bylo možné, chceme vedle klasických politických nástrojů používat také techniku a nová komunikační média. Pomocí nových technických prostředků je možné dnes jako nikdy před tím, zpřístupnit všem lidem relevantní informace, tak aby mohl každý plnoletý rozhodovat.

Jednou za pár let házet hlasovací lístek dnes nestačí — nechceme své hlasy jen tak odevzdávat. Komplexní problémy naší dnešní společnosti je třeba řešit společně a nedávat je do rukou několika málo lidí. Abychom mohli využívat skutečně všechny tyto nové možnosti, potřebujeme skutečnou vzdělanost a nikoli současný vzdělávací systém, transparentnost místo úředních tajemství a svobodu místo strachu.

Považujeme za náš úkol pokládat správné otázky a nepředkládat jako řešení jen prázdné fráze.

KPÖ

My, kteří se dnes angažujeme v KPÖ, jsme hrdí na činy dělnického hnutí. Jsme hrdí na ty, kteří v únoru 1934 povstali proti austrofašismu a jsme hrdí na našich více než 2000 soudruhů a soudružek, kteří v boji s fašistickým barbarstvím položili svůj život. A zároveň víme, že naše strana nebyla a není bez chyby. Příliš dlouho např. nekriticky přistupovala k vývoji v „reálně socialistických zemích,“ příliš dlouho se nedostatečně distancovala od masových vražd stalinistické éry.

Je správné, že „reálný socialismus“ zkrachoval, neboť byl příliš málo demokratický a příliš těžkopádný. Je ale také skutečností, že na „reálném kapitalismu“ se nezměnilo nic. Právě naopak: Po zániku jeho „konkurence“ běsnění globálního kapitalismu stále posiluje. Z toho důvodu je podle našeho názoru potřebná důsledně levicová, pokroková a komunistická strana.

Členové KPÖ bojují, tak jako kdysi, i nyní proti sociální nespravedlnosti a nemohou se spokojit se současným stavem: na jedné straně bohatství a nadbytek pro menšinu, na straně druhé chudoba a masová nezaměstnanost. KPÖ spojuje ve své činnosti radikálně demokratickou reformní politiku za sociální pokrok s revoluční perspektivou překonání stávající kapitalistické společnosti. Vystupujeme za překonání vykořisťování člověka člověkem, ohleduplné zacházení s přírodou, zrušení patriarchálních struktur a za možnost svobodného rozvoje všech lidí. Nic více ale také nic méně je naším přáním a naším cílem.

Jsme toho názoru, že jen v případě, že lidé sami budou usilovat o základní změnu, budou takové změny možné. A proto jsme aktivní v podnicích a odborech, v obcích a sociálních hnutích, a v mnoha dalších oblastech a na mnoha dalších místech.

Změna. My jsme změna. Ty také!

Změna usiluje o dobrý život pro všechny ve vyspělé a solidární společnosti, v níž má každý rovné šance, zdroje jsou spravedlivě rozdělovány a zacházíme s naším životním prostředím udržitelným způsobem. To je vize změny. To je naše vize.

Obsahově se Změna zasazuje ofenzivně za možnost účasti všech lidí na enormním sociálním a finančním bohatství v naší zemi. Chceme společnost, v níž mají všichni lidé rovné šance na sebeuskutečnění a rozhodování o vlastním životě. Usilujeme o politiku, která funguje ve prospěch veřejného blaha a používá naše společné finanční zdroje pro nás všechny. Usilujeme o hospodářství, které by nás vedlo do udržitelné a stabilní budoucnosti. Naše politické základní požadavky se proto koncentrují do třech témat:

Finanční politika — za férové rozdělování břemen a striktně regulovaný finanční systém

Politika životního prostředí a hospodářství — za zelenou změnu

Vzdělávací a sociální politika — za rovnost šancí v naší společnosti

Přeložil Stanislav Holubec, dostupné na: europaanders.at.