Poslanci chtějí omezit přemrštěné odměny pro exekutory

Vratislav Dostál

Skupina poslanců napříč politickými stranami předložila novelu zákonů, které by měly zabránit zneužívání tísně dlužníků a prohlubování jejich problémů. Smyslem exekucí by podle nich měl být návrat dlužné částky, nikoli byznys pro exekutory.

Skupina poslanců napříč politickými stranami předložila novelu zákonů, které by měly zabránit zneužívání tísně dlužníků a prohlubování jejich problémů. Jde o změny předložené již v minulém funkčním období, které nemohly být kvůli rozpuštění dolní komory projednány.

„ Nijak nezpochybňujeme, že dluhy se musí platit a je potřeba je důsledně vymáhat. Není ale možné, aby si z problémů dlužníků, a to nejenom z řad sociálně potřebných občanů a seniorů, dělaly zlatý důl některé advokátní kanceláře a nepoctivé úvěrové společnosti,“ upozornila zástupkyně předkladatelů Helena Langšádlová z TOP 09.

Také podle Jana Bartoška z KDU-ČSL by měl být smyslem exekucí návrat dlužné částky, nikoli byznys pro advokáty a exekutory. „Stanovení jasných pravidel v exekucích znamená, že si nebudeme vyrábět klienty do sociálního systému, který v tomto důsledku stojí daňové poplatníky další prostředky,“ zdůraznil místopředseda Poslanecké sněmovny.

Jde především o tzv. bagatelní pohledávky, jejichž řešení nebývá složité a nevyžaduje žádné náročné úkony. Jedná se například o nezaplacené jízdné v hromadné dopravě nebo o neuhrazené úroky z prodlení při pozdním zaplacení faktury za elektřinu či plyn.

„Zde dochází k umělému navyšování nákladů jejich dělením, uplatňováním dílčích sankcí apod. Česká justice je zahlcena tímto typem zdánlivých sporů. To vede k poklesu vymahatelnosti práva, což prohlubuje nedůvěru ve spravedlnost,“ uvedl další z argumentů pro změnu zákona Jan Chvojka z ČSSD.

Za dluh ve výši 1020 korun zaplatí totiž občan průměrně 15500 korun, přičemž náklady na advokáta v nalézacím řízení tvoří 4700 korun a advokáta v exekučním řízení téměř 2000 korun. „Známe také případy, kdy občanka sice zaplatila celou pokutu jistého dopravního podniku, ale nezaplatila desetikorunu za přepravu, k čemuž ji podnik nevyzval. Nakonec musela zaplatit sedmnáct tisíc korun, kdy odměny advokátů činily přes 8000 korun,“ řekl Daniel Hůle, analytik společnosti Člověk v tísni.

Návrh vytváří právní režim, kdy soud bude přiznávat náklady řízení, pouze pokud k tomu sezná důvod. Nahradit by měl současný stav, kdy platí princip opačný, jenž se ovšem v praxi neosvědčuje. „Budeme moci ulehčit těžký osud statisícům drobných dlužníků, a přitom notoričtí neplatiči a podvodníci budou moci být nadále potrestáni,“ dodal poslanec Marek Benda z ODS.

Návrh zároveň přiznává úspěšnému účastníkovi řízení v bagatelních sporech nárok na paušální náhradu tzv. hotových výdajů, a to i tehdy, pokud účastník jedná v řízení sám bez zástupce, i když je zastoupen obecným zmocněncem nebo třeba svým zaměstnancem.

„Novelu vnímáme jako pokus navrátit vymáhací řízení ke kořenům, tedy k jeho základnímu účelu, kterým je uspokojení pohledávky věřitele beztoho, aby byl dlužník zatížen neadekvátním, často i několikanásobným, nárůstem dlužné částky právě o částky náhrady nákladů řízení,“uvedl Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

    Diskuse (0 příspěvků)