Agentura pro sociální začleňování začne pracovat v devíti nových místech

Vratislav Dostál

Agentura pro sociální začleňování začne od července pracovat v devíti nových místech na řešení problémů sociálně vyloučených lokalit. Mezi vybrané regiony patří například Frýdlantsko, Chodov, Ostrava, Příbram či Vrbno pod Pradědem.

Vládní Agentura pro sociální začleňování začne od července pracovat v devíti nových místech na řešení problémů sociálně vyloučených lokalit. Na čtvrtečním jednání o tom rozhodli členové Monitorovacího výboru Agentury. Vybranými městy, obcemi a regiony jsou České Velenice, Frýdlantsko, Chodov, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Příbram, Slaný, Veselí nad Moravou, Vrbno pod Pradědem.

„Agentura v posledních letech v mnoha městech dokázala, že během tříleté spolupráce se situace v obci může v oblasti sociálního vyloučení výrazně změnit k lepšímu. Ke spolupráci se znovu hlásí především města, která nechtějí problémy chudoby, sociálního vyloučení, společenského napětí a soužití přehlížet, ale aktivně řešit,“ vysvětlil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.

„Jsem rád, že si řekla o podporu od Agentury. Jsem přesvědčený, že pouze spoluprací mezi samosprávami a státní správou se dá takto složitý problém řešit,“ dodal Dienstbier. Prý ho těší, že přibývá měst a obcí, které chtějí sociální problémy řešit a ne je vystrkovat za své hranice na úkor jiných.

Sociální vyloučení se v Ostravě vztahuje například k problematice ubytoven pro sociálně slabé. Podle loňské kontroly úřadu práce jich v Ostravě funguje minimálně pětačtyřicet. Řada z nich není řádně zkolaudovaná k bydlení, přesto jejich majitelé vybírají za ubytování s  nízkou kvalitou velmi vysoké částky.

„Jsem rád, že budeme pracovat v Ostravě. Je to nejtěžší úkol a výzva nejen pro Agenturu, ale také pro Ostravu a její městské části. Jsme připraveni,“ tvrdí ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„Jsem rád, že Agentura může začít spolupracovat také s Příbramí, kde si část obyvatel v poslední době stěžuje na zhoršenou bezpečností situaci ve městě. Můžeme přispět ke zklidnění situace dříve, než přeroste v protesty v ulicích,“ doplnil k výběru lokalit Šimáček.

Za podstatné považuje to, že podporu Agentury lze poskytnout v případě Frýdlantska i celému mikroregionu. Podmínkou úspěchu je podle něj dobrá spolupráce mezi obcemi v regionu. „A takový předpoklad na Frýdlantsku je. Pak by měla být podpora celému území, včetně malých obcí, které samy nemají dostatek kapacit řešit tak závažné problémy, nejúčinnější,“ vysvětlil Šimáček.

Ke spolupráci s Agenturou se přihlásilo dvanáct obcí a měst z celé republiky. Zástupci každého z nich představili před členy Monitorovacího výboru Agentury aktuální situaci ve svých obcích i to, jaká opatření jsou města ve spolupráci s Agenturou ochotna přijmout.

Agentura bude v každém městě a obci působit po standardní dobu tří let. Během ní sestaví v obci takzvané Lokální partnerství složené ze zástupců obcí, neziskových organizací, škol, úřadů, zaměstnavatelů, policie a dalších, kteří se podílejí na sociálním začleňování.

Pomůže městům a obcím sestavit strategický plán sociálního začleňování a zajistit finance pro jeho naplnění. Ty budou získávány převážně z dotačních titulů Evropské unie.

Součástí plánu bývá nejčastěji zajištění sociálních pracovníků a prostorů pro jejich činnost, podpora vzdělávání prostřednictvím školních psychologů a asistentů pedagoga nebo podpora zaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikací, podpory veřejně prospěšných prací, sociálních podniků nebo pomoc se zajištěním asistentů prevence kriminality.

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 jako jeden z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády. V současné době působí ve šestadvaceti obcích a městech České republiky.