Vznikla Platforma pro sociální bydlení

Vratislav Dostál

V Ostravě byl ohlášen vznik Platformy pro sociální bydlení, která sdružuje neziskové organizace, odborníky a veřejnost s cílem definovat a zavést sociální bydlení v České republice.

V Ostravě byl ohlášen v úterý ohlášen vznik Platformy pro sociální bydlení. Platforma chce prosazovat takové sociální bydlení, které vychází z potřeb a preferencí jeho budoucích uživatelů. Zakládajícími členy platformy jsou IQ Roma servis, Vzájemné soužití, Centrom, Armáda spásy, Štěpán Ripka, Romea, Český helsinský výbor a FSS Ostravská univerzita.

„O tom, kdo z nás bude mít domov, nerozhoduje pouze veřejná zpráva, ale my všichni. V důsledku dlouhodobé státní politiky bydlení přišli obyvatelé Přednádraží, Předlic a dalších lokalit o možnost mít domov. V České republice v roce 2013 je čím dále víc lidí bez domova: na ulici, v přeplněných domácnostech, v chátrajících domech, na ubytovnách, v ústavech, v léčebnách a situace se zhoršuje každým dnem. Jistota bydlení pro všechny je základem pro uplatnění lidí ve společnosti,“ uvedla platforma v tiskovém prohlášení.

Její zástupci také připomínají, že veřejná správa nebyla v posledních dvaceti letech schopna zajistit bydlení pro lidi bez domova a předpokládala, že trh vše vyřeší sám. Platforma pro sociální bydlení vzniká s cílem tento stav napravit.

„Vznikáme jako uskupení nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Reagujeme tak na dlouhodobou absenci systémového a smysluplného přístupu k problematice,“ píše se v prohlášení.

Platforma zahrnuje především organizace, jež se dlouhodobě zabývají přímou prací s lidmi, kteří přišli o bydlení, hrozí jim jeho ztráta, anebo žijí v bydlení nekvalitním. Na základě této praktické zkušenosti považují členové platformy stávající právní a institucionální rámec pomoci lidem ohroženým bezdomovocetvím nebo vyloučením z bydlení za nedostatečný.

„Jsme přesvědčeni, že důstojné bydlení je základním lidským právem každého člověka, jež by nemělo být za žádných okolností nikomu upíráno nebo podmiňováno. Zajištění práva na důstojné bydlení by mělo být na základě individuálních potřeb podpořeno kvalitní a adekvátní sociální službou, která pomáhá k udržení bydlení,“ uvedla platforma.

Diskriminace na trhu s byty způsobuje vylučování velkého počtu Romů a dalších skupin do situace bytové nouze. Sociální bydlení musí podle platformy pomáhat všem lidem v bytové nouzi, ale samotnou diskriminaci neřeší. Proto je třeba současně posilovat antidiskriminační opatření, která vylučování z bytového trhu zamezí.

„Budeme reprezentovat potřeby a preference uživatelů sociálního bydlení a lidí bez domova, kteří na sociální bydlení čekají. Budeme také hlasem té části veřejnosti, která si uvědomuje, že všichni potřebují domov. Jsme rozhodnuti podílet se společně s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem práce a sociálních věcí na přípravě veškerých politik sociálního bydlení,“ uvedla platforma v prohlášení.

Vyzvala proto zmíněné resorty, aby členům platformy umožnily přístup na všechny schůzky a přípravné práce a aby jim daly možnost tvořit v rovnocenném dialogu veřejnou politiku. První jednání je čeká již 3. června, kdy se scházejí k přípravě návrhové části komplexního řešení sociálního bydlení. „Žádáme, abychom byli přizváni na tuto schůzku i na všechny následující,“ zdůraznili členové platformy.