Oranžový klub zveřejnil manifest, nabádá k vnitřní obrodě sociální demokracie

Vratislav Dostál

V reakci na volební výsledek sociálních demokratů zveřejnil Oranžový klub manifest, ve kterém vybízí ČSSD k vnitřní obrodě, která je podle autorek dokumentu předpokladem schopnosti strany být alternativou k pravici.

Oranžový klub zveřejnil manifest, kterým reaguje na výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Autorky dokumentu vybízí ČSSD k vnitřní obrodě založené na programové a organizační proměně a zpřetrhání klientelistických vazeb.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013 vnímáme jako poslední varování voličů a voliček. ČSSD se nachází na rozcestí a může velmi rychle následovat osud ODS. Události následující krátce po volbách zároveň odkryly vnitřní problémy ČSSD, které oslabují její schopnost prosazovat sociálně-demokratický program,“ píše se v úvodu dokumentu.

Jeho autorky volají po jednotě strany, avšak takové, která bude vycházet z férového soupeření argumentů jednotlivých frakcí a nikoli z mocenských bojů hnaných osobními zájmy. „Nemůžeme připustit, aby se v nelítostném vnitrostranickém boji o pozice zcela vytratil zájem ČSSD i našich voličů a voliček,“ tvrdí.

Připomínají, že v čase po volbách, kdy se rozhoduje o budoucím směřování České republiky, je ČSSD nucena zabývat se sama sebou. „Sociální demokracie však nesmí rezignovat na svůj podíl na řešení problémů České republiky. Vnitřní obroda a schopnost nabídnout České republice alternativu k sedmi letům pravicové vlády jdou spolu ruku v ruce,“ píše se v manifestu.

Následuje jedenadvacet konkrétních opatření, která Oranžový klub považuje za předpoklad vnitřní obrody strany. Patří mezi ně například zavedení plně elektronických a centralizovaných žádanek o členství, nábor nových členů a jejich zapojení do předvolebních kampaní, posílení personálního zázemí Lidového domu, modernizace programu či reforma činnosti odborných komisí strany.

Oranžový klub volá také po systematickém budování levicového mediálního terénu. „ČSSD potřebuje po vzoru KSČM a jejich Haló novin vlastní mediální zázemí, které pomůže šířit levicové ideje a podpoří programovou diskuzi. Uvědomujeme si, že takové standardní zpravodajství vyžaduje dlouhodobé úsilí a poměrně vysokou finanční investici,“ píšou autorky dokumentu.

V další části se věnují vzniku kandidátek strany. Připomínají, že sociálnědemokratický program nemůže důvěryhodně reprezentovat skupina sestavená silně disproporčně z mužů určitého věku. Naopak, kandidátky ČSSD i struktura strany musí podle manifestu odpovídat pestrému složení české společnosti a jejím různorodým problémům. „Kandidátky musí být sestavovány transparentně,“ tvrdí Oranžový klub.

Navrhuje proto zavedení vnitrostranických primárek a požaduje změnu volebního zákona ve smyslu zrušení hranice pěti procent pro preferenční hlasy. Zároveň volá po posílení instrumentů vnitrostranické demokracie a požaduje vyrovnané zastoupení žen a mužů ve strukturách a na kandidátkách ČSSD.

Oranžový klub vznikl na sklonku loňského roku. Jeho předsedkyní je Zuzana Jentschke Stöcklová. Dalšími členkami jsou například Jana Maláčová, Tamara Reisig, Anna Kárníková a Petra Dvorská. Sdružení chce prosazovat rovné zastoupení žen a můžu ve veřejném a stranickém životě.

    Diskuse