Soud ve Štrasburku rozhodne o právu českých žen na asistovaný domácí porod

Vratislav Dostál

Evropský soud pro lidská práva bude v úterý projednávat stížnosti dvou žen z České republiky, kterým bylo zabráněno v možnosti svobodně rozhodovat o okolnostech svého porodu.

Stížnosti dvou žen z České republiky projedná v úterý Evropský soud pro lidská práva (ESLP). Oběma bylo zabráněno v možnosti svobodně rozhodovat o okolnostech svého porodu. ESLP nařídil ústní jednání, což je ojedinělé a ukazuje to na vážný zájem soudu o projednávanou problematiku.

Obě ženy, jejichž kauzy spojil ESLP do jednoho jednání, podaly stížnost na porušení práva na sebeurčení, respektive práva na osobní a rodinný život. U soudu je zastupují právníci a právničky Richard Hořejší, David Zahumenský, Adéla Hořejší a Zuzana Candigliota.

První stížnost podala žena s vysokoškolským vzděláním, která se po předchozí negativní zkušenosti z porodnice (byl jí znemožněn ambulantní porod) rozhodla pro porod doma. Jelikož neměla možnost porodit v domácím prostředí s porodní asistentkou, porodila doma sama, bez zdravotní péče.

Druhá stěžovatelka, také vysokoškolačka, byla po předchozích dvou domácích porodech nucena třetí dítě porodit v porodnici. Ženám bylo fakticky odepřeno právo zvolit místo porodu. Vzhledem k tomu, že český stát brání porodním asistentkám v činnosti, není v České republice dostupná zdravotní péče porodní asistentky při porodu mimo porodnici.

Případné pozitivní rozhodnutí soudu by mohlo mít významný přínos ke změně stávajícího systému porodní péče, právnímu i faktickému narovnání postavení porodních asistentek a dodržování základních lidských práv.

Kateřina Klíčová Hájková, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek připomíná, že v České republice, na rozdíl od jiných evropských zemí, chybí jasná pravidla a standardy poskytování péče při porodu mimo zdravotnické zařízení. „Běžnou praxí v Česku je, že stát znemožňuje porodním asistentkám poskytování odborné péče a snaží se o cílenou likvidaci tohoto povolání,“ uvedl už dříve předseda Ligy lidských práv David Zahumenský.

„V zemích jako Dánsko, Švédsko nebo Anglie tato pravidla vydávají ministerstva ve spolupráci s profesními organizacemi zdravotníků. Případné kladné rozhodnutí soudu dává ženám i porodním asistentkám naději, že české úřady nadále nebudou vypracování a schválení těchto jasných pravidel bránit,“ připomněla Klíčová Hájková.

Evropský soud pro lidská práva již v podobném případě v roce 2010 odsoudil praxi v Maďarsku, kde byly porodní asistentky rovněž odrazovány od poskytování péče u porodů v domácnosti rodiček. Soud zde dospěl k závěru, že okolnosti porodu včetně volby místa porodu nepochybně tvoří součást soukromého života ženy a že porod doma vyžaduje zapojení zdravotníka.

Shledal proto, že stát je povinen vytvořit podmínky, aby zdravotní péče byla možná a dostupná. S přihlédnutím k významu tohoto soudního jednání podpořila stěžovatelky Česká ženská lobby.

„Finanční příspěvek na náklady řízení ve Štrasburku jsme stěžovatelkám mohly poskytnout díky sbírkovému účtu ČŽL určenému na soudní výdaje, na kterém se dosud sešlo necelých čtyřicet tisíc korun“, vysvětlila Miloslava Kramná, členka komise pro rozdělování financí ve strategických soudních sporech.

„V případě úspěchu u ESLP a přiznání náhrady nákladů řízení, stěžovatelky poskytnutou částku nebo její část na účet vrátí,“ doplnil s tím, že veřejnost přispívá na transparentní účet ČŽL zejména prostřednictvím webu normalniporod.cz.

  Diskuse
  JJ
  September 9, 2013 v 15.34
  Za sebe bych uvital trosku podrobnejsi vysvetleni problemu... Kdo je ten Stat, ktery zabranil dvema zenam v domacim porodu? MZd? Nejaka Okresni zdravotni zprava? Prakticky lekar? Zensky lekar? Jaktoze spouste jinych zen byl domaci porod umoznen?
  September 9, 2013 v 17.29
  Rodit můžete kde chcete, ale...
  V České republice nejsou jasně daná pravidla, za kterých mohou samostatně pracující porodní asistentky vykonávat svou činnost. To vede k tomu, že nechtějí asistovat u domácích porodů. Český stát musí ty podmínky jasně formulovat a dbát na to, aby podle nich mohly bez obav pracovat, co vám na to nepřipadá srozumitelné? Najdou se samozřejmě i PA, které k domácímu porodu jdou, v Praze jsou tuším dvě, ale ženy rodí i jinde než v Praze, a tam třeba žádná PA nechce podstupovat to, že je to vlastně pololegální, že se snadno mohou stát terčem boje proti domácím porodům... Nu a pak stojí ty ženy před volbou: buď jít do porodnice, nebo porodit sama doma.
  JH
  September 9, 2013 v 22.0
  Konkrétně
  jde o předpis č. 92/2012 Sb, který stanovuje minimální zdravotnické vybavení. Tento sice explicitně upravuje požadavky na PA samostatně vedoucí porody, ale není jasné, zda počítá s jejich vedením doma (jsou tam požadavky na pracoviště). Klíčový problém je ale zřejmě požadavek zajistit přesun na operační sál do 15 minut, což je z většiny lokalit víceméně nemožné (to se dá možná stihnout, když je nemocnice přes ulici).
  JJ
  September 23, 2013 v 13.16
  Opozdene, ale prece...
  ...vam, pane Hajku, dekuji za odpoved... Presne kompatibilni s mym pseudoracionalnim chapanim.