Vážený pán premiér

Michal Havran

Robert Fico vyzdvihl na oslavách 150. jubilea Matice slovenské klady jejího působení. Šéfredaktor JeToTak Michal Havran mu otevřeným dopisem připomíná, že Matice má už dlouho také — resp. především — druhou tvář.

Vážený pán premiér,

čítal som, že ste sa v sobotu zúčastnili nejakej podivuhodnej slávnosti organizovanej Maticou. Nemá veľmi zmysel pozastavovať sa nad obsahom Vášho prejavu. Viem asi, kto je jeho autorom a komu bol určený.

Problémom Vášho vystúpenia v spoločnosti muža, čo nosí verejne korunu Princezny so zlatou hviezdou na čele zo škôlkárskeho karnevalu, nie je fakt, že ste hovorili patetické vety bez obsahu obohatené o akože staré a čisté výrazy. Problémom je, že ste prepásli príležitosť povedať tomuto spolku, čo si o ňom myslí veľká časť spoločnosti.

Matica, vážený premiér, už dávno stratila právo na sebaštylizáciu do úlohy inštitúcie morálnej obrody alebo nebodaj, čo znie naozaj komicky, Ochrankyne. Keby to Matica myslela vážne, keby bola verná odkazu svojich zakladateľov, tak by sa nemohla premeniť na režimistickú firmu, v ktorej našli úkryt eštébaci, ľudáci a ľudia bez talentu. Kde bola Matica, keď ňou vyznamenaný Vladimír Mečiar likvidoval našu vlasť? Čo robila Matica, keď politické gangy začali vykrádať Slovensko a jeho obyvateľov? Čo robili jej členovia, keď predstavitelia Matice, v rozpore s humanistickým dedičstvom zakladateľov, šírili nenávisť a malosť a otvorene sa hlásili k obludnému dedičstvu fašistického štátu? A kde boli politici, keď Matica vykradla samu seba a okradla svojich prispievateľov? Ako teda môžete povedať, že táto firma má v stanovách niečo, čo jej dáva právo na mimoriadne postavenie v našej prítomnosti a že je dokonca nostiteľkou exkluzívnych morálnych cností?

Váš cynizmus je dostatočne známy na to, aby nás už ani nepohoršoval. Čo ma však bude vždy zarážať a to už od čias, keď sme sa jedinýkrát stretli na nejakej konferencii v Žiline — kde som Vás prosil, aby ste nenechali prejsť nehanebný zákon o „zásluhách Andreja Hlinku“, na čo ste mi do očí povedali, že sa nemusím báť, že mám Vaše slovo —, je, že naďalej paktujete s ľudákmi a nacionalistami. Vy ale nie ste premiérom iba Matice a nacionalistických publicistov, ktorí mi, od čias, ako som si dovolil napísať, čo si myslím o tejto organizácii, posielajú nechutné maily, vyhrážky, antisemtiské prehľady tlače a štúdie ľudáckych analfabetov odniekiaľ z Argentíny, kde sa museli po 1945 uchýliť, a vieme, že to nebolo z lásky k hovädziemu. Ste premiérom celej krajiny a dokonca aj medzi Vašimi voličmi je väčšina, ktorá nesúhlasí s tým, aby ste akýmkoľvek spôsobom zaštiťovali inštitucionalizovanú nenávisť, podozrenia z finančných podvodov a obdiv Tisovho režimu.

Pretože, povedzme si to otvorene, Matica sa za posledných 20 rokov zmenila, jej oficiálne tlačoviny sú plné apologetických článkov o Slovenskom štáte, neprináša inšpiráciu ani radosť, jej zamindrákovaní autori, ktorí sa už nemajú kde inde zamestnať, píšu hanopisy, útočia na Maďarov, na Čechov, na dobrú polovicu občanov Slovenska a za všetkým vidia sprisahanie. Takéto spolky nie sú schopné priniesť nijakú "morálnu obrodu", po ktorej volá autor Vášho prejavu, pretože pestujú presne to, čo bráni rozvoju slobodného a sebavedomého spoločenstva. Týtmto ľudom už dávno nepatrí ani slovenský folklór, ani slovenská literatúra, sú tu iné generácie, umelcov, básnikov, výtvarníkov, o ktorých Vy možno nemáte ani potuchy. Oni robia skutočné meno Slovenska v zahraničí, na knižných a filmových festivaloch, v dizajne a v móde, alebo vo videohrách.

Vysvetlite mi prosím, ako je možné, že nie ste schopný a ani ochotný zbaviť sa definitívne vzťahov s mečiarovsko-ľudáckym svetom, ktorý priniesol do našej moderny nespravodlivosť, etnogenézu založenú na práve krvi, politický katolicizmus v jeho najotrasnejšej podobe a neúctu ku všetkému, za čo bojovali slovenskí demokrati od čias Štúrovcov. Ako je možné, že týmto ľudom naďalej veríte, podporujete ich a dokonca ich povzbudzujete, aby svoje konflikty neriešili verejne, ale v tichosti, akoby sa nás ostatných netýkala situácia, do ktorej táto garnitúra priviedla voľakedy záslužnú inštitúciu.

O tri týždne bude výročie Slovenského národného povstania. To bola tá operácia, ktorá za pomoci spojencov vykopala zo Slovenska ľudácky režim a vďaka ktorej môže chodiť prezident každý rok na normandské pláže a stáť po boku víťazov. Neviem ako chcete zosúladiť Vaše víkendové vystúpenie pred vyznamenanými ľudáckymi historikmi a prejavom v Banskej Bystrici. Bude Vám ho písať tá istá osoba? Ak áno, pozorne si ho prečítajte, aby ste náhodou veteránom neprečítali, že SNP bol komunistický puč proti klérofašistickej vlasti. To je totiž jedna z teórií, s ktorou bežne Matičiari spolu s ÚPN pracujú a to do takej miery, že voči niektorým publikáciam sa už ohradila aj ECAV.

Po tom všetkom je asi zbytočné pripomínať, že ste to Vy sám, čo sa označujete za sociálného demokrata, teda politika z hnutia, ktoré trpelo najviac za nacistov a za komunistov. Neviem, či je to spôsobené Vašou technokratickou blazeovanosťou, alebo si fakt myslíte, že sme už úplne všetci idioti a budeme Vám veriť, že sa dá byť antifašistom a ľudákom zároveň. Sociálno demokratickí premiéri v Európe na takéto večierky nechodia. Ale vy nie ste sociálny demokrat, však.